Dzisiaj jest: Piątek, 21 czerwca 2024
Imieniny obchodzą: Albaniusz, Alicja, Alojzy, Alojza, Demetria, Domamir, Marta, Teodor
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Opublikowano: poniedziałek, 14, września 2009 12:00
Pogotowie rodzinne w Radziszowie.
 
Państwo Burdek z Zawodzia od dwóch lat prowadzą w naszej miejscowości pogotowie rodzinne, w którym przebywają dzieci w wieku 0 - 6 lat. Do pogotowia rodzinnego trafiają dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą przebywać pod opieką biologicznych rodziców. Takie dzieci kierowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, lub przywożone przez policję. W pogotowiu dziecko powinno przebywać maksymalnie 12 miesięcy, jednak czasem ustalenie sytuacji prawnej, uporządkowanie dokumentów, przeprowadzenie badań itp. trwa wiele miesięcy, a nawet lat. Najlepszym wyjściem dla dobra dziecka byłoby wychowywanie w rodzinie biologicznej, a w sytuacji gdy to jest niemożliwe adopcja, niestety nie wszystkie dzieci mają szanse na takie rozwiązanie.
Jak powiedziała Pani Renata Burdek w okresie dwóch lat prowadzenia pogotowia rodzinnego, z dziesięciorga przebywających w nim dzieci pięcioro zostało później adoptowanych. Sytuacja pozostałych dzieci jest nadal nieuregulowana i pozostają one pod troskliwą opieką w rodzinie Pani Renaty. Najgorszym wyjściem, przed którym ze wszystkich sił staramy się bronić dzieci jest umieszczenie dziecka w państwowej placówce wychowawczej, która choćby była najlepsza nigdy nie zastąpi normalnego domu- mówi Pani Renata. Obecnie w pogotowiu przebywa piątka dzieci w wieku od pierwszego miesiąca życia do pięciu lat. Pogotowie rodzinne to jedna z form rodzin zastępczych, w której opieka sprawowana jest czasowo na zasadzie interwencji kryzysowej i trwa do momentu unormowania sytuacji prawnej dziecka. Pogotowia rodzinne powoływane są przez starostów na podstawie umowy. Do umowy mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące zlecenia oraz przepisy o systemie ubezpieczeń społecznych. Rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania. Jeżeli umowę zawierają małżonkowie, wynagrodzenie przysługuje tylko jednemu z nich. Rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego nie może odmówić przyjęcia dziecka do lat 10, jeżeli zostało ono doprowadzone przez policję. Przyjęcie dziecka doprowadzonego przez policję może nastąpić bez zgody rodziców w sytuacji zagrożenia dobra dziecka, a w szczególności: zagrożenia zdrowia lub życia dziecka, porzucenia dziecka, gdy nie jest możliwe ustalenie tożsamości rodziców lub miejsca ich pobytu. Pogotowie rodzinne, które przyjęło dziecko doprowadzone przez policję powiadamia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, sąd rodzinny oraz powiatowe centrum pomocy rodzinie. Ostateczną decyzje o losie dzieci przebywających w pogotowiu zarówno tych skierowanych przez PCPR jak i doprowadzonych przez policję podejmuje sąd rodzinny.
Józef Niechaj

Stowarzyszenie

ul. Szkolna 4
32-052, Radziszów

Nasz rachunek:
Krakowski Bank Spółdzielczy
Oddział Skawina

10 8591 0007 0310
0561 8792 0001

Logowanie