Dzisiaj jest: Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny obchodzą: Jakub, Krzysztof, Nieznamir, Sławosz, Walentyna
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Opublikowano: środa, 08, października 2008 13:00

Projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Skawina - dyskusja publiczna

W związku z opracowywanym obecnie przez Gminę projektem zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w dniu 6 października odbyła się w kinie "Piast" dyskusja nad przyjętymi w tym opracowaniu rozwiązaniami. Spotkanie rozpoczął Pan Adam Najder Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przedstawiając założenia dotyczące konieczności opracowania nowego studium oraz ogólne zasady zmian zawartych w powyższym dokumencie.
Kolejnym mówcą był przewodniczący komisji doraźnej "do spraw studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina" Rady Miasta, Pan Witold Grabiec, który przestawiał krótką informację dotyczącą prac komisji. Przewodniczący przedstawił Panią Annę Staniewicz reprezentującą firmę Asta-Plan przygotowującą projekt zmian studium. Pani Anna Staniewicz, zaprezentowała zebranym założenia studium, sposób przygotowania i opracowania zmian oraz wyjaśniała pojęcia zawarte w dokumencie, po szczegóły odsyłając mieszkańców do zamieszczonych na stronie internetowej urzędu (www.um.skawina.net) map oraz dokumentów. Z projektem zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina można się również zapoznać do 31 października 2008 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie (adres: Skawina, Rynek 1 - sala obrad) od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek (15.00-17.00), od wtorku do piątku (10.00-12.00). Kolejnym punktem spotkania była dyskusja podczas której mieszkańcy przedstawiali swoje uwagi oraz propozycję zmian w studium. Podstawowe uwagi dotyczyły przekwalifikowywania terenów rolnych na budowlane, proponowanych minimalnych wielkości działek budowlanych (10 ar- na wsi, 8 ar- na terenach podmiejskich, oraz 6 ar- w mieście), przebiegu dróg, lokalizacji stref przemysłowych, obiektów uciążliwych dla otoczenia oraz zasad i sposobów kwalifikowania poszczególnych terenów do określonej kategorii. Przedstawiciele firmy Asta-Plan oraz Urzędu Gminy prosili mieszkańców o pisemne zgłaszanie wszelkich uwag oraz propozycji zmian, zapewniając jednocześnie, iż w miarę możliwości zostaną one uwzględnione w ostatecznej wersji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2008 roku.
* * *

Opracowanie i zdjęcia: Józef Niechaj

Stowarzyszenie

ul. Szkolna 4
32-052, Radziszów

Nasz rachunek:
Krakowski Bank Spółdzielczy
Oddział Skawina

10 8591 0007 0310
0561 8792 0001

Logowanie