Dzisiaj jest: Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny obchodzą: Jakub, Krzysztof, Nieznamir, Sławosz, Walentyna
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Opublikowano: wtorek, 07, maja 2013 14:13

Informacje

Ogłoszenie

Zapraszam mieszkańców Radziszowa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w Domu Strażaka (ul.Kościelna 1) w sobotę 3 grudnia 2011 r o godzinie 15.00.

Głównym tematem będzie podział i zatwierdzenie budżetu Sołectwa na rok 2012.

Sołtys

Ogłoszenie

Skawina, dnia 28.02.2011 r

Powołując się na art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody /Dz.U.Nr 151, poz. 1220 z 2009 r /

zawiadamia się

mieszkańców Miasta i Gminy Skawina o bezwzględnym zakazie wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
Osoby, które nie zastosują się do zakazu, zgodnie z art. 131 pkt 12 ustawy o ochronie przyrody popełniają wykroczenie zagrożone karą aresztu lub grzywny

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA

Ogłoszenie

Skawina, dnia 28.02.2011 r

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U. z 2005r Nr 179 , poz. 1485 ze zm. / nadal obowiązuje na terenie miasta i gminy całkowity zakaz uprawy maku i konopi włóknistych na potrzeby własne.
W związku z tym w okresie wegetacji roślin prowadzone będą kontrole pól, celem ujawnienia i likwidacji nielegalnych upraw maku i konopi. W przypadku wykrycia takich upraw sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, gdzie w myśl przepisów grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat lub kara grzywny.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA

Informacje sołtysa.

Niniejszym informuję, że dobiega końca czteroletnia kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej. Burmistrz Miasta i Gminy wyznaczył terminy zebrań wyborczych. Zebranie Wiejskie w Radziszowie, na które serdecznie zapraszam, odbędzie się 23 stycznia 2011 r. o godzinie 14.30 w Domu Strażaka.

W miesiącu marcu w Radziszowie planowana jest konferencja na temat bezpieczeństwa powodziowego z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Wojewody, Powiatu i Gminy, na której przedstawione zostaną przedsięwzięcia zmierzające do zmniejszenia niebezpieczeństwa powodzi w Radziszowie i Woli Radziszowskiej.

Informuję, że wystąpiłem do odnośnych władz o nadanie nazwy: "Droga Papieska" ulicom Skawiny, Radziszowa po których 19 sierpnia 2002 roku w ostatniej pielgrzymce do Ojczyzny poruszał się nasz Ukochany Ojciec Święty, Jan Paweł II.

Radziszów, dn. 09 stycznia 2011 r.

Sołtys: Antoni Owca

Plan odnowy miejscowości Radziszów na lata 2010-2017 oraz projekty uchwał zebrania wiejskiego

Plan odnowy miejscowości Radziszów Uchwała Uchwała
 

Ogłoszenie

Zapraszam mieszkańców Radziszowa na zebranie wiejskie dnia 16 maja 2010 r. godz. 15.00 (niedziela) Dom Strażaka (ul. Kościelna 1)

Tematy zebrania:

-Zatwierdzenie Planu Odnowy Radziszowa na lata 2010-2017
-Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie wsi
-Pogadanka o bezpieczeństwie przeciw pożarowym
-Informacje o budowie kanalizacji
-Zapytania i dyskusja

Na zebranie zaproszono Burmistrza, Komendantów: Komisariatu Policji i Straży Miejskiej

Sołtys

Ogłoszenie

Zawiadamia się mieszkańców Radziszowa że dnia 29.11.2009 (niedziela) o godz. 14.00 w Domu Strażaka w Radziszowie, odbędzie się zebranie wiejskie.

Tematyka zebrania:

Radziszów dziś i w najbliższej przyszłości

Przyjdź:
-wypowiedz się w sprawach dotyczących wsi
-posłuchaj co mają Ci do powiedzenia zaproszeni Goście
-decyduj o sprawach dotyczących Ciebie
-przegłosuj zadania budżetowej sołectwa

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY SKAWINA:

l. MIEJSKI ZAKŁAD USŁUGOWY SP. Z O.O.
SIEDZIBA: SKAWINA, UL. 1. PIŁSUDSKIEGO 25
TELEFON: (012) 276-38-23, (012) 276-55-03
REGON 351308430

2. SPÓŁDZIELNIA MIESZK. LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
SIEDZIBA: SKAWINA, UL. OGRODY 31
TELEFON: (012) 276-26-80, (012) 276-28-27
REGON 000486072

3. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SP.ZO.O.
SIEDZIBA: 31-580 KRAKÓW, UL. NOWOHUCKA l
TELEFON: (012) 646-22-18, (012)646-23-00, (012) 644-67-91, (012) 646-23-50
REGON 350641392

4. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MIKI"
SIEDZIBA: 30-375 KRAKÓW, UL. PODGÓRKI TYNIECKIE 103
TELEFON: (012) 267-57-98
REGON 351502474

5. "EKO - TRANS" JERZY KRUK
SIEDZIBA: 30-435 KRAKÓW, UL. ZAKOPIAŃSKA 189
adres do korespondencji KRAKÓW, UL. BARTNICKA 3
TELEFON: (012) 270-31-80, (012) 266-04-73, (012) 262-22-84
REGON 350139089

6. FIRMA "B.S.S." S.J.
SIEDZIBA: 30-426 KRAKÓW,
UL. MlRECKIEGO 3
TELEFON: (012) 268-14-66
REGON 350795391

7. A. S. A. EKO POLSKA SP. Z O.O.
SIEDZIBA: 40-057 KATOWICE, UL. PCK 10/13
adres do korespondencji SOSNOWIEC, UL. RADOCHA 4
TELEFON: (032) 257-20-57
REGON 357190739

8. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
VAN GANSEWINKEL KRAKÓW SP. Z O. O.
SIEDZIBA: 30-740 KRAKÓW, UL. PÓŁŁANKI 64
TELEFON: (012) 257-12-84
REGON 357054048

9. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z 0.0.
SIEDZIBA: 30-556 KRAKÓW, UL. WODNA 4
TELEFON: (012) 655-22-30, (012) 655-22-95
REGON 350900327

10. FIRMA IMPORTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWA
Z.SUWAJ, M.HOROŚKO-SUW AJ, "POL-KRAK-NOMAD" s.c.
SIEDZIBA: 31-261 KRAKÓW, UL. RUSZNIKARSKA 14a/l2
TELEFON: (012) 632-18-49
REGON : 350509072

11. FIRMA "SINOMA" KRZYSZTOF OETTINGEN
SIEDZIBA: 31-998 KRAKÓW, UL. BRZESKA 1
TELEFON: (012) 640-80-15
REGON 350734001

* * *
WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU MIASTA I GMINY SKAWINA:

l. MIEJSKI ZAKŁAD USŁUGOWY SP. Z O. O.
SIEDZIBA: SKAWINA, UL. J. PIŁSUDSKIEGO 25
TELEFON: (012) 276-38-23, (012) 276-55-03
REGON 35 I 308430

2. FIRMA TRANSPORTOWA - JÓZEF LELEK
SIEDZIBA: SKAWINA, UL. PODBORY 23
TELEFON: (012) 276-81-19, 0502-114-235
REGON 357174841

3. USŁUGI TRANSPORTOWE - JAN CIERZAK
SIEDZIBA: 30-499 KRAKÓW, UL. KS. MAJA 4
TELEFON: (012) 264-92-90,0605-957-653
REGON

4. "EKO-TRANS" - JERZY KRUK
SIEDZIBA: KRAKÓW, UL. ZAKOPIAŃSKA 189
adres do korespondencji KRAKÓW, UL. BARTNICKA 3
TELEFON: (012) 270-31-80, (012) 266-04-73, (012) 262-22-84
REGON 350139089

5. FIRMA USŁUGOWA - GRZEGORZ LACH
SIEDZIBA: 32-050 SKA WINA, BOREK SZLACHECKI 146
TELEFON: (012) 276-78-01
REGON

6. P.U. "G-M-R" GRZEGORZ SPIESZ
SIEDZIBA: 32-050 SKA WINA, UL. ŁANOWA lO D
TELEFON: (012) 291-12-05
REGON 356840483

7. FIRMA WC SERWIS - BEATA BAŃSKA
SIEDZIBA: 41-808 ZABRZE, UL. SZYBOWA 2
TELEFON: (032) 376-07-70
REGON 277598698

8. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
SIEDZIBA: 32-602 OŚWIĘCIM, UL. BEMA 12 A
TELEFON: (033) 842-31-40
REGON 072112533

9. FIRMA TRANSPORTOWA - ROMAN MOREK
SIEDZIBA: 34-114 BRZEŹNICA, BRZEZINKA 27
TELEFON: (033) 879-24-70
REGON 357840172

10. FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDL. "MAGNUM"
SIEDZIBA: 31-766 KRAKÓW, UL. ŁUCZANOWICKA 7
TELEFON (012) 425- 78-13
REGON 350898850

11. CLIPPER SP. Z 0.0.,
SIEDZIBA: 02-273 WARSZAWA, UL. MUSZKIETERÓW 3
ODDZIAŁ KRAKÓW, 31-630 KRAKÓW, OS. KOBATANTÓW 16
TELEFON (012) 653-40-36, (012) 653-40-38
REGON 002003570
* * *
W miesiącu maju zostało wywiezione na drogi gminne na terenie Radziszowa 17 samochodów (255 ton) kamienia. Kamień został wykorzystany do wyrównania i utwardzenia następujących ulic: Łanowa, Słoneczna, Wąwozowa, Cicha, Krótka, Wąska, Widokowa, Kolorowa, Drożdżownik, Torowa, Górki i Kwiatowa.
Zostało wykonane oświetlenie na ulicy Siedliska oraz zostały wymienione lampy wzdłuż ulicy Brzegi. Obecnie przygotowywany jest projekt oświetlenia ulicy Wytrzyszczek.
Przebudowa ulicy w centrum naszej wsi ma zostać zakończona w czerwcu. W planach na ten rok przewidziany jest również remont chodnika na odcinku od kładki na Skawince do cmentarza oraz przebudowa przejazdu przez tory kolejowe na ulicy Zawodzie. Przebudowa przejazdu jest warunkiem uruchomienia nowej linii komunikacji autobusowej MPK.
Od 1 czerwca br. eksploatację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Skawina (wsi Radziszów) prowadzi firma ZELPIG s.c. Piotr i Grzegorz Pieczko. Awarie i niesprawności urządzeń oświetlenia dróg (lamp ulicznych) będą usuwane zgodnie z ustaleniami umownymi w terminie 3 dni od daty zgłoszenia. Awarie i niesprawności urządzeń oświetlenia drogowego należy zgłaszać bezpośrednio do firmy ZELPIG pod numer telefonu 0-501 261 122 lub 0-501 261 133 w godz. 08:00-18:00. Awarie zagrażające bezpieczeństwu ludzi, można zgłaszać 24 godziny na dobę pod numerem 0-691 960 457. Niesprawności urządzeń oświetlenia dróg (lamp ulicznych) można także zgłaszać do Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy pod numer telefonu 012 277 01 86 w godzinach pracy urzędu.
Sołtys i Rada Sołecka zapraszają na organizowany wspólnie z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie "I Turniej Sołectw". Impreza odbędzie się dnia 31 sierpnia br. na placu obok plebanii w Radziszowie.
 
 

Stowarzyszenie

ul. Szkolna 4
32-052, Radziszów

Nasz rachunek:
Krakowski Bank Spółdzielczy
Oddział Skawina

10 8591 0007 0310
0561 8792 0001

Logowanie