Dzisiaj jest: Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny obchodzą: Jakub, Krzysztof, Nieznamir, Sławosz, Walentyna
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 
Koncepcja zagospodarowania zabytkowego,
XIX wiecznego dworu Dzieduszyckich w Radziszowie:
- Odnowienie i zagospodarowanie budynku, ma na celu przywrócenie jego dawnej świetności, a zarazem przywrócenie do "życia" cennego zabytku.
 
- Pragniemy, by utworzono tam centrum kulturalno-szkoleniowo- konferencyjne, które mogło by służyć nie tylko mieszkańcom naszej gminy, ale mogło by być wynajmowane innym podmiotom na zasadach komercyjnych.
Piwnice - kawiarnia z częścią cafe - internet oraz pomieszczenia gospodarcze.
 
Parter - pomieszczenia z przeznaczeniem na siedzibę i miejsce spotkań organizacji lokalnych, tj.: Orkiestry Dętej "Sygnał", Kapeli Ludowej "Radziszów", Koła Gospodyń Wiejskich, biuro sołtysa i rady sołeckiej, biuro ośrodka konferencyjnego, klub środowiskowy dla młodzieży oraz inne pomieszczenia z przeznaczeniem na cele gminne lub komercyjne.
 
Piętro - sale konferencyjno-szkoleniowe z zapleczem. Korytarze wyposażone w ekspozycje związana z historią Radziszowa, gminy, obiektu dworu i jego mieszkańców.
 
Poddasze - duża sala wielofunkcyjna z zapleczem.
 
Centrum będzie służyło wszystkim mieszkańcom naszej miejscowości i gminy. Sale konferencyjno-szkoleniowe z odpowiednim zapleczem będą przeznaczone na potrzeby różnych instytucji gminnych oraz na zasadach komercyjnych wynajmowane mogą być innym podmiotom.

Utworzenie centrum spowoduje, że działające na terenie Radziszowa organizacje społeczne, kulturalne i samorządowe znajdą swoje stałe siedziby.

W budynku będzie także możliwa praca dydaktyczna z dziećmi i młodzieżą, w formie zajęć pozalekcyjnych.

Wyremontowanie obiektu przyczyni się także do podniesienia atrakcyjności turystycznej naszej miejscowości, nie tylko na poziomie lokalnym ale i ogólnokrajowym.

Radziszów - z racji na swoje położenie nad rzeką Skawinką, z lasem i ciekawym ukształtowaniem terenu, jak również z racji na bliskość Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic oraz dobre warunki klimatyczne i komunikacyjne - może się stać jedną z ważniejszych miejscowości dla rozwoju modnej dziś agroturystyki.

Zapewni nowe miejsca pracy tak w czasie remontu, jak i po jego zakończeniu.
 
Wykorzystanie części wnętrz do celów komercyjnych, zapewni w dużej mierze samofinansowanie się obiektu.

* * *
Wizualizacja elewacji południowej
Wizualizacja elewacji wschodniej
Wizualizacja elewacji północnej
Wizualizacja elewacji zachodniej
Wizualizacja elewacji południowej z ogrodem

* * *
Opracowania wykonane i przygotowywane dotyczące zabytkowego dworu Dzieduszyckich w Radziszowie:
- Orzeczenie dotyczące stanu technicznego budynku ( wykonane na koszt Stowarzyszenia "Nasz Radziszów" )
 
- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana ( wykonana na koszt Stowarzyszenia "Nasz Radziszów" )
 
- Koncepcja zagospodarowania zabytkowego XIX w. dworu
 
- Projekt budowlano-wykonawczy budynku dworu w Radziszowie ( w przygotowaniu - termin realizacji 30 czerwca 2004 r. )

* * *
Proponowane źródła pozyskania środków na remont i adaptację zabytkowego dworu Dzieduszyckich w Radziszowie:

 

- fundusze Unii Europejskiej
 
- fundusze Województwa Małopolskiego
 
- fundusze Ministerstwa Kultury oraz innych ministerstw
 
- środki własne Gminy Skawina
 
- Zbiórki i akcje organizowane przez Stowarzyszenie "Nasz Radziszów"
 
- darowizny od firm i instytucji dla Gminy i Stowarzyszenia "Nasz Radziszów"
 
- współfinasowanie inwestycji przez podmioty komercyjne

* * *
Kolejność prac rewitalizacyjnych dworu Dzieduszyckich w Radziszowie:
- Wykonanie pełnej dokumentacji dotyczącej remontu i zagospodarowania budynku dworu
 
- Uzyskanie zezwolenia na prace budowlano-remontowe
 
- Remont związany z wymianą dachu i wykonaniem izolacji przeciwdeszczowej ( pionowej i poziomej )
 
- Remont dalszych części budynku
 
- Wyposażenie wnętrza zabytkowego dworu
* * *

Radziszów herb

 

Prezentację przygotowali:
Józef Niechaj
Janusz Bierówka

Radziszów, dn. 28-04-2004r.

Stowarzyszenie

ul. Szkolna 4
32-052, Radziszów

Nasz rachunek:
Krakowski Bank Spółdzielczy
Oddział Skawina

10 8591 0007 0310
0561 8792 0001

Logowanie