Dzisiaj jest: Piątek, 24 maja 2024
Imieniny obchodzą: Jan, Joanna, Maria, Wincenty, Zuzanna, Zula
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 
Biuletyn nr 37
Biuletyn Nasz Radziszów, kwartalnik. Radziszów, 18.12.2011

Szopka krakowska

W Krakowie - historycznej stolicy Polski, mieście bogatym w zabytki narodziła się szopka krakowska. Nigdzie indziej na świecie nie powstają tak niezwykle budowle dla upamiętnienia Narodzenia Chrystusa. Taka forma szopki wykształciła się w XIX w. Twórcami szopek są amatorzy tak dorośli, jak i dzieci. Wykonywane są one specjalnie na "Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Krakowską", organizowany przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Na Rynku pod Pomnikiem Adama Mickiewicza, co roku w pierwszy czwartek grudnia, Krakowianie i turyści mogą podziwiać wspaniałą architekturą krakowskich szopek, natomiast od pierwszej niedzieli tego miesiąca wszystkie szopki można oglądać na wystawie pokonkursowej w Pałacu Krzysztofory. Każdego roku po zakończeniu wystawy Muzeum kupuje najpiękniejsze z nich wzbogacając swoje zbiory. Te muzealne szopki prezentowane są na wystawach w kraju i za granicą.

Szopki początkowo były wykonywane z tektury bądź drewna, oklejone kolorowym papierem ze skromną dekoracją. Umieszczano w nich papierowe płaskie postaci i oświetlano świecami. Obecnie szopki są podświetlone elektrycznie. Z czasem do dekoracji używano tzw. sreberek - kolorowych, błyszczących papierków po cukierkach i czekoladach, a obecnie błyszczący staniol lub specjalistyczne folie samoprzylepne. Ponadto, konstrukcje często wędrujących szopek stały się solidne i stabilne. Prezentowane dziś w szopkach postaci to pełnoplastyczne figurki z drewna, gipsu, modeliny lub plastiku, ubrane w piękne kolorowe stroje. Coraz częściej tworzą one ruchomy teatrzyk poruszany mechanizmami. Niektóre szopki posiadają pozytywki wygrywające znane melodie krakowskie lub najpopularniejsze kolędy.

Tradycyjnie szopki upamiętniają Narodzenie Chrystusa, dlatego w każdej z nich znajdujemy Świętą Rodzinę: figurki Dzieciątka, Maryi i Józefa. Krakowskie szopki prezentują dodatkowo sceny z postaciami historycznymi (królów, bohaterów narodowych, zasłużonych i wielkich Polaków) oraz legendarnymi (Lajkonika, Trębacza, Pana Twardowskiego itp.). W niektórych szopkach są postaci w tradycyjnych strojach ludowych: krakowskich i góralskich a także znane w Krakowie i Polsce postaci współczesne np. Lech Wałęsa, papież Jan Paweł II.

Szopki te prezentują architekturę najważniejszych, najbardziej interesujących i najpiękniejszych zabytków miasta Krakowa. Wszystkie obowiązkowo posiadają wieże, najczęściej wzorowane na wieży wyższej Kościoła Mariackiego zwieńczonej koroną.

Równie często prezentowane są wieże wzorowane na wieżach Katedry Wawelskiej oraz Wieży Ratuszowej. Uzupełnieniem do wież są elementy zabudowy: Zamku Królewskiego na Wawelu, Sukiennic, Barbakanu, Bramy Floriańskiej.

W każdej szopce krakowskiej znajdziemy elementy patriotyczne: orła - godło Polski, polskie flagi biało- czerwone umieszczane najczęściej na wieżach. Często pojawia się również herb miasta Krakowa - mury z trzema wieżami, otwartą bramą z orłem w środku.

Szopka krakowska ze swoją oryginalną formą, pełną niezwykłych wartości zarówno religijnych, artystycznych, patriotycznych i historycznych zasługuje w pełni na zachowanie tego zwyczaju dla potomnych oraz na prezentowanie jej dzisiaj i w przyszłości szerokim rzeszom zwiedzających w Polsce i poza jej granicami. Tegoroczną 69 pokonkursową wystawę szopek krakowskich można oglądać w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Rynek Główny 35, do 26 lutego 2012 roku.

Wśród krakowskich szopek znajdujemy również duże ze sceną i lalkami do prezentacji przedstawień kukiełkowych. Starą XIX wieczną tradycję tego typu przedstawień kultywuje krakowska rodzina Malików. Mieszkańcy Radziszowa będą mogli uczestniczyć w takim przedstawieniu w dniu 6 stycznia 2012 r. w Święto Trzech Króli o godzinie 15.30. w Domu Strażaka w Radziszowie.

Małgorzata Niechaj

Zebranie wiejskie

W sobotą 3 grudnia 2011 r. odbyło się kolejne zebranie wiejskie. Głównym celem zebrania było podjęcie uchwały dotyczące podziału tzw. budżetu Sołectwa czyli środków finansowych z budżetu gminy przekazanych przez Radę Miejską do dyspozycji Sołectwa. Zebranie zwołał Sołtys Antoni Owca. W pierwszej części spotkania mieszkańcy zostali zapoznani przez Sołtysa ze sposobem wydatkowania funduszy przeznaczonych do dyspozycji sołectwa w roku 2011. W bieżącym roku Sołectwo dysponowało kwotą 232 600 zł (dwieście trzydzieści dwa tysiące sześćset złotych), jest ona niezmienna od kilku lat. Na poprzednim zebraniu została podzielona w następujący sposób: nowe nawierzchnie na drogach - 100 tys. zł, naprawa dróg tłuczniowych - 20 tys. zł, rowy, przepusty - 48 tys. zł, inwestycje oświetleniowe - 42 600 zł, zimowe utrzymanie dróg - 10 tys. zł, utrzymanie porządku na przystankach i obok tablic ogłoszeniowych - 9 tys. zł, pomoc dla organizacji społecznych - 3 tys. zł. Z pieniędzy Sołectwa wykonano m.in.: nawierzchnię asfaltowaną ulicy Wąskiej, Skawińskiej /droga 266 /, Zadworze /drogi 861 i 803 /, wykonano oświetlenie ulicy Wąskiej, części ulicy Wytrzyszczek, projekt oświetlenia ulicy Szkolnej i Wspólnej do przedszkola oraz ulicy Pod Górą, odwodnienie ulicy Lenieckiej i Wąskiej, Zadworza/droga 861/, rów przy ulicy Nad Pasieką, końcówki rowów przy ulicach Kęciki i Siedliska.

Po informacji na temat wydatków tegorocznych Sołtys Antoni Owca przedstawił propozycję wydatków na rok 2012. W przyszłym roku sołectwo w ramach tzw. budżetu będzie dysponowało taką samą kwotą jak w roku bieżącym czyli 232 600 zł (dwieście trzydzieści dwa tysiące sześćset złotych). Propozycja podziału funduszy przestawiona przez sołtysa zostało uzgodniona na zebraniu Rady Sołeckiej w dniu 22 listopada i przedstawia się następująco: rowy melioracyjne -10 tys. zł, nawierzchnie asfaltowe - 95 tys. zł, naprawa dróg tłuczniowych - 20 tys. zł, bieżące utrzymanie rowów - 40 tys. zł, odśnieżanie - 10 tys. zł, utrzymanie porządku na przystankach i obok tablic ogłoszeniowych -10 tys. zł, inwestycje oświetleniowe-40 tys. zł, organizacje społeczne - 2 600 zł, plac zabaw dla dzieci - 5 tys. zł. Po przedstawieniu propozycji rozpoczęła się dyskusja, mieszkańcy zwracali uwagę, że kwota przeznaczona dla Radziszowa jest bardzo mała i wystarczy na realizację tylko nielicznych inwestycji. Dyskutanci przedstawiali również sytuację na droga powiatowych, gdzie z powodu złej nawierzchni i braku chodników jest bardzo niebezpiecznie. Po dyskusji "budżet" Sołectwa na rok 2012 został przyjęty przy jednym głosie przeciw i trzech wstrzymujących się. Sołtys poinformował również, że w lutym 2012 roku ulega likwidacji linia MPK 233, powstaje nowa linia 273 kursująca od stacji PKP Skawina do miejscowości Grabie przez Skawinę, Radziszów (ul. Skawińska, Jana Pawła II, Brzegi, Przemysłową), Jurczyce, Gołuchowice, Grabie. Zwiększona zostanie również - o pięć- ilość kursów linii 253.

Kolejne zebranie wiejskie planowane jest w pierwszym kwartale 2012 roku. Mieszkańcy proponowali, aby na to spotkanie zostali zaproszeni: Burmistrz Miasta i Gminy Adam Najder, przedstawiciel Zakładu Wodociągów i Kanalizacji inwestora budowy kanalizacji w Radziszowie, reprezentant Starostw Powiatowego odpowiedzialny za stan dróg powiatowych na terenie naszej wsi. Sołtys zapewnił, że zaprosi proponowane osoby oraz zwróci się z prośbą o przyniesienie na spotkanie materiałów ułatwiających dyskusję (np. plany kanalizacji, plany osuwisk itp.).

Józef Niechaj

Wynik VIII kwesty

VIII kwestę na radziszowskim cmentarzu parafialnym, przy wsparciu i aprobacie Parafii Radziszów, Stowarzyszenie "Nasz Radziszów" przeprowadziło w dniach 30 października i 1 listopada 2011 r. Zebrano łącznie 6.579,14 PLN i 1 Euro. Jak na rok kryzysu, to bardzo dobry wynik. W ubiegłym roku zebrano zaledwie o 551,99 PLN więcej.

Członkowie organizatora kwesty pragną serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom!!!

Spotykaliśmy się z ich strony nie tylko z datkami do puszek, ale i z serdecznymi słowami i uśmiechami. Ta postawa odwiedzających groby na radziszowskim cmentarzu, tym bardziej zobowiązuje do kontynuowania akcji, rozpoczętej osiem lat temu, a dzięki której odrestaurowano już 5 starych cennych obiektów architektury cmentarnej. Z zebranych w tym roku środków zapłacony został rachunek wystawiony przez wykonawcę prac renowacyjnych przeprowadzonych przy żelaznym kutym krzyżu na kamiennym postumencie, jak też znaczna część środków posłuży na zapłacenie prac, które wykonane zostaną w roku następnym. W planach jest renowacja nagrobka Jana Zaussa i jego żony.

W tym roku w kwestowaniu, członków Stowarzyszenia "Nasz Radziszów" wspomogli: P. Władysław Matula z Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, Prezes Towarzystwa Pamięci Gen. Józefa Hallera i Hallerczyków P. Leszek Krupnik, P. Jerzy Kłępa - Sołtys Jurczyc oraz Panowie Adam Woźniczka i Tadeusz Jaskuła z Jurczyc, P. Antoni Owca - Sołtys Radziszowa, P. Maria Wiecheć - Prezes Stowarzyszenia Kobiet Twórczych z Radziszowa i członkinie tej organizacji Panie Małgorzata Paciorek i Zdzisława Bała, przedstawiciele Rady Sołeckiej w Radziszowie Panowie Leszek Zięba i Jerzy Blak - zarazem przedstawiciele OSP Radziszów, P. Grzegorz Wasyl - Radny Rady Miejskiej w Skawinie, P. Bogdan Bogdali - Prezes PSL Powiatu Krakowskiego oraz P. Danuta Michalik i P. Tomasz Ożóg z Radziszowa. Również przez te dwa dni w kwestowaniu wspierała Stowarzyszenie młodzież ze szkoły w Radziszowie. Ich przygotowaniem do kwestowania zajął się katecheta, ks. Wikariusz Marek Łabuzek. A byli to: Katarzyna Paciorek (kwestowała 2 razy), Angelika Orzechowska (kwestowała 2 razy), Karolina Wiśniewska (kwestowała 3 razy), Monika Łachman, Natalia Skowronek, Aleksandra Żarska, Mariola Kisielewska, Dominika Żmuda, Aleksandra Ogarek, Wioletta Pająk, Dagmara Apostolik, Agnieszka Wiśniewska, Paulina Lupa, Aleksandra Łypik, Anna Dzidek, Justyna Szczyrbak, Magdalena Zapała, Natalia Skowronek, Natalia Karp, Alicja Karp, Monika Łachman, Patryk Lupa, Jakub Leszczyński, Tomasz łachman, Marcin Zapałowicz i Marcin Łachman. Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy!!! Dziękujemy również ich rodzicom i opiekunom.

Wśród kwestujących Stowarzyszenie "Nasz Radziszów" reprezentowali: Anna Migo-Foryciarz, Dorota Gawryła, Renata Pająk, Małgorzata Niechaj, Irena Zawadzińska, Dorota Karaś, Barbara Bierówka, Józef Niechaj, Krzysztof Grzesło, Robert Pająk, Piotr Paciorek, Zbigniew Dziewoński, Witold Mazgaj i Janusz Bierówka.

Komisyjnego podliczenia zebranych środków dokonali: Irena Zawadzińska, Barbara Bierówka, Witold Mazgaj, Krzysztof Grzesło i Janusz Bierówka.

Janusz Bierówka

Wyjazd do Zakopanego na uroczystości fatimskie

Procesje maryjne, organizowane każdego roku w Zakopanem, nawiązują do objawień fatimskich z 13 maja 1917 roku. Wtedy trójce dzieci, rodzeństwu Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie ukazała się na szczycie młodego, zielonego dębu, "Pani jaśniejąca mocniej niż słońce" kierując do nich słowa: "Nie bójcie się, przychodzę z Nieba. Przyszłam prosić was o to, abyście przychodzili tutaj każdego 13-tego, przez kolejne 6 miesięcy o tej samej godzinie".

Te słowa sprawiły, że co miesiąc, od maja do października, aby uczcić wydarzenia z Fatimy, wyrusza procesja z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Kościół na zakopiańskich Krzeptówkach powstał w latach 1987 -1992 jako wotum za ocalenie życia papieża Jana Pawła II podczas zamachu 13 maja 1981 r. w Rzymie. 7 czerwca 1997 r. nabożeństwo konsekracyjne w Sanktuarium na Krzeptówkach odprawił papież Jan Paweł II.

13 maja 2011 roku przypadła 94 rocznica Objawień Matki Bożej w Fatimie. Tego dnia rozpoczęły się w Sanktuarium sześciomiesięczne uroczystości fatimskie, które zakończyły się 16 października. Był to czas modlitwy dziękczynnej za dar beatyfikacji Jan Pawła II, za cały kościół powszechny z jego pasterzem Benedyktem XVI oraz naszą Ojczyznę.

Dzięki zaangażowaniu Pani Ireny Wiśniewskiej udało się zorganizować w niedzielę, 16 października, wyjazd dużej grupy osób na tegoroczną procesję maryjną, wieńczącą uroczystości fatimskie 2011 roku. Jej trasa prowadziła z Sanktuarium na Krzeptówkach poprzez kościół św. Rodziny, do kościoła św. Krzyża w Zakopanem.

Zanim jednak dotarliśmy do Zakopanego, zatrzymaliśmy się w Ludźmierzu, gdzie uczestniczyliśmy w porannej mszy świętej. Następnie udaliśmy się na miejscowy cmentarz, aby pomodlić się, złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobie naszego wieloletniego proboszcza, ks. Stanisława Kwaka.

Do Zakopanego przyjechaliśmy w godzinach południowych i czas dzielący nas od rozpoczęcia procesji spędziliśmy na Gubałówce i w jej okolicach. Pogoda była wyjątkowo piękna, świeciło słońce, a ośnieżone szczyty Tatr wy dawały się w zasięgu ręki!

Z przyjemnością spacerowaliśmy po zakopiańskich uliczkach chłonąc nieodparty urok i swoisty klimat tego miasta. O godzinie 15.00 z Sanktuarium MB Fatimskiej na Krzeptówkach wyruszyła procesja maryjna, której towarzyszyły poczty sztandarowe, banderia konna oraz górnicza orkiestra dęta. W drodze rozważaliśmy tajemnice różańca świętego, a także śpiewaliśmy pieśni maryjne.

Nasza procesja zakończyła się w kościele św. Krzyża. Pobłogosławieni przez j ego proboszcza i zaproszeni na przyszłoroczne uroczystości, udaliśmy się w drogę powrotną.

To był dla nas czas zadumy, skupienia i refleksji. Czas wiary i nadziei, że to, co robimy na co dzień ma głębszy sens. I wróciliśmy umocnieni w tej wierze.

Maria Żurek
 

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi" - (JPII)

Pragniemy serdecznie podziękować Pani IRENIE WIŚNIEWSKIEJ za to, że przez wiele lat jest wspaniałym organizatorem wycieczek o charakterze religijno - krajoznawczym. Nie ustaje w swoim trudzie i wciąż stawia przed nami nowe wyzwania w postaci kolejnych szlaków pielgrzymkowych. Jest osobą ciepłą i otwartą na ludzkie potrzeby. Jednoczy nas w modlitwie i śpiewie, umilając nam chwile dobrym słowem i niezwykłym poczuciem humoru. Dziękując za wszystko, życzymy Ci wielu sił na kolejne lata życia. Niech zawsze otaczają Cię życzliwi ludzie, a Bóg zachowa w dobrym zdrowiu.

Wdzięczni pielgrzymi

Śladami Jana Pawła II

W dniu 1 października 2011 r., zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w promieniach jesiennego słońca odbyła się pielgrzymka - rajd - śladami Jana Pawła II w naszym najbliższym regionie.

Dwudziestu uczestników, pod przewodnictwem ks. Marka Łabuzka wyruszyło spod tablicy upamiętniającej zatrzymanie się w dniu 19 sierpnia 2002 r. Jana Pawła II w Radziszowie podczas Jego ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny. Tu zapalono i złożono znicz i wiązankę żółto - białych kwiatów. Przedstawiciel Stowarzyszenia "Nasz Radziszów" przedstawił ideę odbycia pielgrzymki - rajdu, opowiedział o roli najpierw kapłana, potem biskupa Karola Wojtyły w organizowaniu wędrówek ze studentami po znanych i nieznanych zakątkach polskiej ziemi. O odkrywaniu uroków przyrody, potrzebie nawiązywania i pogłębiania więzi międzyludzkich. Wspomniano również 1 okolicznościach, które miały wpływ na decyzję o zatrzymaniu się Ojca Świętego w Radziszowie i o uczuciach, jakie towarzyszyły temu wydarzeniu.

Uczestnicy następnie udali się na cmentarz parafialny, tam stoi kolejna tablica upamiętniająca pobyt naszego wielkiego rodaka. Na cmentarzu zapalono znicz 2 złożono kwiaty na grobie matki i sióstr gen. Józefa Hallera. Kolejnym punktem wędrówki był ołtarz polowy koło Izby Pamięci Rodu Hallerów. Punktem docelowym był stary, drewniany kościół w Woli Radziszowskiej. Po nabożeństwie, po zwiedzeniu tego wyjątkowego zabytku i izby pamięci koło wolskiej plebanii, również pieszo uczestnicy powrócili do Radziszowa, po drodze podziwiając piękne widoki, jakie roztaczają się z ulicy Lenieckiej, a następnie Lipowej.

Uczestnicy byli zadowoleni i zdeklarowali się, że za rok znów wezmą udział w podobnym rajdzie na szlaku Jana Pawła II.

Janusz Bierówka

Wyniki wyborów parlamentarnych w Radziszowie

W niedzielę 9 października 2011 r. odbyły się wybory parlamentarne. W Radziszowie w Zespole Szkół Publicznych przy ulicy Szkolnej 7 zlokalizowane były dwie obwodowe komisje wyborcze. Obwód numer 13 obejmuje: Sołectwo Radziszów - ulice: Brzegi, Chorzyny, Drożdżownik, Górki, Górna, Jarzębinowa, Jaśminowa, Kolejowa, Kolorowa, Leniecka, Lipowa, Łanowa, Podwale, Prosta, Przemysłowa, Różana, Słoneczna, Torowa, Wąska, Wąwozowa, Zacisze, Zawodzie, Zimnowiec oraz sołectwo Jurczyce.

Obwodowa Komisja Wyborcza numer 13.
Wybory do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.
Uprawnionych do głosowania 1591 osób, wydano 800 kart, głosów nieważnych-50, ważnych-750.
Liczba głosów oddanych na poszczególne listy:
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 300 głosów
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - 19 głosów
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - 22 głosów
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - 73 głosów
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - 71 głosy
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - 3 głosy
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - 235 głosów
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - 27 głosów
Z pośród wszystkich kandydatów najwięcej głosów otrzymali: Piotr Ćwik (PIS) - 131, Jacek Krupa (PO) - 116, Andrzej Duda (PIS) - 74, Jarosław Gowin (PO) - 57.

Wybory do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.
Uprawnionych do głosowania 1591 osób, wydano 800 kart, głosów nieważnych - 36, ważnych - 764.
Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:
Batko Jerzy - 70 głosów
Czekaj Kazimierz - 243 głosy
Gaj Grażyna - 73 głosy
Pęk Bogdan - 289 głosów
Soska Jacek - 89 głosów

Obwód numer 23 obejmuje: Sołectwo Radziszów - ulice: Cicha, Jagodowa, Jagodowa Boczna, Jana Pawła II, Kamienna, Kęciki, Kościelna, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Łąkowa, Modrzewiowa, Nad Pasieką, Nad Potokiem, Pod Górą, Podlesie, Polna, Rynek, Siedliska, Skawińska, Spacerowa, Spokojna, Stawowa, Szkolna, Widokowa, Wodna, Wspólna, Wytrzyszczek, Zadworze, Zadworze Górne, Żwirowa.

Obwodowa Komisja Wyborcza numer 23.
Wybory do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.
Uprawnionych do głosowania 1375 osób, wydano 712 kart, z urny wyjęto 711 kart, głosów nieważnych - 46, ważnych - 665.
Liczba głosów oddanych na poszczególne listy:
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 250 głosów
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - 12 głosów
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - 20 głosów
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - 48 głosów
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - 54 głosy
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - 5 głosów
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - 257 głosów
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - 19 głosów
Z pośród wszystkich kandydatów najwięcej głosów otrzymali: Jacek Krupa (PO) - 105, Piotr Ćwik (PIS) - 103, Andrzej Duda (PIS) - 65, Jarosław Gowin (PO) - 55.

Wybory do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.
Uprawnionych do głosowania 1375 osób, wydano 712 kart, głosów nieważnych - 35, ważnych - 677.
Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:
Batko Jerzy - 84 głosów
Czekaj Kazimierz - 248 głosy
Gaj Grażyna - 52 głosy
Pęk Bogdan - 243 głosów
Soska Jacek - 50 głosów

Józef Niechaj

Z życia przedszkola

14.09.2011 r. zorganizowaliśmy spotkanie z policjantem. Jego celem było zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. Pan policjant wspólnie z dziećmi omawiał zasady poruszania się po drogach. Dzieci uzupełniały informacje przekazywane przez policjanta, wyjaśniały takie pojęcia jak "zebra", "sygnalizator świetlny", "znaki drogowe". Potrafiły powiedzieć jakiej sytuacji zagrożenia należy zwrócić się do policjanta, podawały numery alarmowe. Na koniec zaśpiewały piosenkę "O ruchu drogowym". W nagrodę za aktywne uczestnictwo otrzymały zakładki do książek.

16.09.2011 r. po raz osiemnasty odbyła się akcja "Sprzątanie Świata" - "Lasy to życie - chrońmy je." Przez cały okres przebywania dzieci w przedszkolu zapoznajemy je z tematyką przyrodniczo - ekologiczna wywołując zainteresowanie przyrodą i problemami z nią związanymi. Uczymy w jaki sposób segregować śmieci, sami w przedszkolu zbieramy makulaturę i puszki. Aby nauczyć dzieci szanować środowisko przyrodnicze czynnie włączamy się w akcję "Sprzątania Świata". Jak co roku dzieci 5,6 letnie uczestniczyły w sprzątaniu naszej wsi. Wszyscy zaopatrzeni w rękawice i worki na śmieci sprzątaliśmy ulice Radziszowa. Radość dzieci z dobrze wykonanej pracy była widoczna na ich twarzach.

Jak co roku, w dniu Święta Komisji Edukacji Narodowej 14.10.2011 r. nowoprzyjęte przedszkolaki złożyły ślubowanie. Dzieci wraz z nauczycielkami przygotowały na ten dzień wiersze i piosenki. Najmłodsze dzieciaki z przejęciem recytowały wiersz pt. "Mam 3 latka." Wszyscy odświętnie ubrani składali życzenia swoim opiekunom z okazji ich święta. Każde nowoprzyjęte dziecko otrzymało dyplom pasowania na przedszkolaka oraz słodki upominek.

Beata Nowotny

Szkoła na poziomie

W uczniach drzemie wielki talent, który czeka, żeby go odkryć. W Zespole Szkól Publicznych w Radziszowie nuda jest wrogiem ucznia, a rutyna wrogiem nauczyciela. Dzięki temu możemy powiedzieć, że mamy szkołę na poziomie

Z ostatnich wydarzeń na szczególną uwagę zasługuje Święto Patrona Gimnazjum im. Jana Pawła II połączone ze ślubowaniem klas pierwszych oraz uroczystość pasowania na ucznia w klasach pierwszych Szkoły Podstawowej połączona z akademią pt. "W smerfowej krainie". Życie w szkole uatrakcyjniło Święto Halloween i Dzień Chłopaka. Edukację wzbogaciły wycieczki, między innymi do Jaskini Wierzchowskiej i Doliny Chochołowskiej. Z przepisami bezpieczeństwa zapoznali uczniów osobiście funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Skawinie wspierani przez policjanta z Krakowa pana Jacka Baltazę.

18 października najmłodsi uczniowie klas pierwszych. ślubowali miłość ojczyźnie, przyrzekali dbać o dobre imię klasy i szkoły, a swoją nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina pan Paweł Kolasa oraz dyrektor Przedszkola Samorządowego w Radziszowie pani Alicja Przybyło. Pasowania czterdziestu pierwszoklasistów dokonała pani dyrektor Teresa Sławik, która wręczyła dzieciom pamiątkowe dyplomy. Wicedyrektorzy Mirosław Barć i Jacek Guzik nagrodzili pierwszoklasistów słodyczami ukrytymi w rożkach obfitości. Uczniowie, pod okiem wychowawczyń pani Anny Lelek, Doroty Moskały, Anny Romek zaprezentowali program artystyczny pt. "W smerfowej krainie". Niebieskie krasnale wyruszyły w wielką podróż, aby pokonać Gargamela, który wykradł Smerfom zaczarowane różdżki. Wspólnie z Dobrą Wróżką odwiedziły krainy miłości, śpiewu, mądrości i tańca.

W dniu 27 października 2011 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość "Pasowania na Zerówkowicza". W części artystycznej, dzieci prezentowały swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Pani Joanna Deczyńska mile zaskoczyła wychowanków i zgromadzonych rodziców - w magiczny sposób przemieniła się w "Piotrusia- gimnastyczka", który pokazywał wszystkim, jak należy właściwie wykonywać ćwiczenia, by zachować zdrowe ciało i "świeży" umysł. W drugiej części, bardziej oficjalnej, odbyło się pasowanie, podczas którego dzieci obiecały dobrze się w szkole bawić i zawsze mieć uśmiechnięte twarze. Dyrektor dotykał magicznym ołówkiem ramienia każdego dziecka i wręczał dyplom oraz mały prezent.

25 października był datą szczególną dla społeczności Gimnazjum im. Jana Pawła II. Obchody ŚWIĘTA PATRONA rozpoczęły się wspólną modlitwą w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Radziszowie. W progu szkoły gości witali uczniowie. Sala gimnastyczna została tego dnia zaczarowana i przemieniona w nastrojową salę teatralną. W klimat uroczystości wprowadziła wszystkich zgromadzonych pieśń Wojciecha Belona pt. "Sielanka o domu" w wykonaniu szkolnego chóru. Mottem przewodnim spotkania było hasło Wskaż nam drogę, Patronie. Wybór życiowej drogi nie jest rzeczą prostą. Wiedzą o tym uczniowie klas trzecich gimnazjum, ale i pierwszoklasiści, którzy uroczyście ślubowali "postępować zgodnie z nauka głoszoną przez patrona naszej szkoły". Po części oficjalnej uczniowie przedstawili wzruszające sceny z pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Niejedna osoba na widowni ukradkiem wycierała łzy. Młodzież zachwyciła swoją dojrzałością i skupieniem. A na koniec polonez, wspaniały majestatyczny taniec symbolizujący, że wzmocnieni nauką i wiarą pewnie kroczymy w przyszłość - wspólnie. Dlatego odśpiewaliśmy jeszcze jedną z ulubionych pieśni Jana Pawła II - "Abba Ojcze".

Aby pogłębić wiedzę o patronie wyruszyliśmy szlakami papieskimi do Wadowic i Doliny Chochołowskiej. Tu Jan Paweł II zrobił nam niespodziankę. Zabrał nas na Luboń Wielki. Dzięki jego opatrzności właśnie z tego szczytu łączyliśmy się w modlitwie z pielgrzymami zgromadzonymi na mszy Świętej w Dolinie Chochołowskiej.

27 października uczniowie Gimnazjum w Radziszowie spełnili się w rolach konferansjerów i wodzirejów na imprezie HALLOWEEN. Zorganizowali dzieciom ze Szkoły Podstawowej znakomitą zabawę. Najbardziej ujmująca była opiekuńcza postawa starszych kolegów wobec młodszych. Dorastająca młodzież bez skrępowania bawiła się z dziećmi oddziałów 0-3. Na dyskotekę przybyły czarownice i czarodzieje, wampiry i nietoperze, duchy i dynie o dwóch nogach! Były też dynie - lampiony. Jury miało trudne zadanie. Członkowie komisji, ogłaszając wyniki konkursów, drżeli z obawy przed gniewem straszydeł, których nie wyróżnili. I tak laureatami konkursu na najpiękniejszy strój zostali:
w oddziale "0": Zuzanna Kościelny, Anna Chmurzyńska, Dominik Łachman
w klasach I: Laura Okarmus, Ronald Linhardt, Bartłomiej Wojtasik
w klasach II: Eryk Remański, Alina Czerniawska, Emil Siatka
w klasach III: Natalia Papież, Olga Niedbała, Gabriela Krupnik

Wyróżnienie za lampion z dyni otrzymali: Klaudia Kowalczyk z kl. 2a, Karol Jaskuła z kl. 1 a Najlepszymi zjadaczami ciasteczek okazali się: Tomasz Balon z kl.la, Weronika Ożóg z kl. 3b. Konkurencję na balon pomalowany w motywy utrzymane w nastroju Halloween wygrali chłopcy z kl. 3a i dziewczynki z kl. 2b. Impreza wspaniale integrowała nie tylko uczniów obu szkół Zespołu, ale również kulturę polską z kulturą krajów anglojęzycznych. Nad wszystkim czuwali nauczyciele, którzy dbali, by wszystko odbyło się w dobrym guście.

W Dniu Chłopaka wszyscy koledzy musieli przejść test mądrości, sprawności, odwagi i wytrzymałości. Nie było łatwo, ale dali radę. W nagrodę otrzymali od koleżanek zabawne upominki.

3 listopada przyjechał do szkoły teatrzyk "Art - Re" z Krakowa. Profesjonalni aktorzy umożliwili dzieciom z klas 0-3 wystąpienie na scenie i współtworzenie sztuki pt. "Cudowna lampa Alladyna". Spektakl pokazał, jakie są najważniejsze wartości w życiu i jak postępować w określonych sytuacjach, by uniknąć stosowania przemocy.

Nasza szkoła jest nie tylko bezpieczna. Spokojnie możemy powiedzieć, że jest również wesoła.

Alicja Linhardt
Współpraca: K. Król - Ślęzak, D. Moskała, J. Deczyńska

Zachowajmy pamięć

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w dniu 20 listopada 2011 r. odbyła się wycieczka, podczas której uczestnicy zwiedzili wystawę stałą w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa przy ul. Pomorskiej 2. W miesiącu, w którym tak często wspominamy zmarłych, Stowarzyszenie "Nasz Radziszów" zaproponowało zapoznanie się z tym wycinkiem naszej historii, który opowiada o trudnych czasach II wojny światowej i okresie stalinowskim. Wystawa pokazuje losy i postawy ludzi , którym przyszło żyć i umierać w trudnych czasach. Ekspozycja pod tytułem "Krakowianie wobec terroru. 1939 - 1945 - 1956" powstała w Domu Śląskim, dawnej siedzibie gestapo i w sąsiedztwie Domu Profesorów UJ (pl. Inwalidów 4), w którym w okresie powojennym mieściła się z kolei siedziba Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa (UB), gdzie przesłuchiwano i męczono prawych Polaków, nie godzących się z nowym porządkiem polityczno - ustrojowym, na siłę wprowadzanym przez komunistów.

Na zwiedzających wielkie wrażenie robią dawne cele gestapo, na murach których "zapisany jest niemy krzyk" więzionych tam ludzi. Po dzień dzisiejszy zachowało się tam kilkaset napisów: ostatnie pożegnania, fragmenty modlitwy, informacje o niewinności itp. Teksty na ścianach wydrapywane były na ogół tuż przed śmiercią ich autorów. Tysiące ludzi, które przeszły przez Pomorską w czasie okupacji, trafiały później do więzień, a następnie do obozów koncentracyjnych.

W okresie powojennym, Małopolanie więzieni w piwnicach siedziby UB, skazywani byli na kary śmierci lub na wywózki do radzieckich łagrów.

Wystawa przy ul. Pomorskiej stanowi część Trasy Pamięci, utworzonej przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, wraz z oddziałami Fabryka Emalia Oskara Schindlera i Apteka pod Orłem. Miejsca te upamiętniają przede wszystkim naszych patriotów, prześladowanych przez oba nie ludzkie systemy.

Janusz Bierówka

O naszych braciach mniejszych słów kilka

Jak głosi jedna z wielu przekazywanych z pokolenia na pokolenie legend związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, w noc wigilijną zwierzęta mówią ludzkim głosem.

Zapewne wielu z nas chciało to osobiście sprawdzić, koczując godzinami przy legowiskach zwierząt gospodarskich bądź domowych i dokonując z drżeniem serca pospiesznego rachunku sumienia. Nasi dziadkowie 1 rodzice z szacunkiem traktowali zwierzęta, które towarzyszyły im na co dzień ciężko pracując, dostarczając pożywienia, pilnując obejścia.

Dzisiaj w naszej miejscowości ze świecą szukać krowy, konia, trzody chlewnej, kur, kaczek czy gęsi. Jedynym zwierzęciem na posesji jest pies. Większość mieszkańców stwarza swoim pupilom godne warunki życia, traktując niemal jak członków rodziny. Z pełną odpowiedzialnością za podjętą decyzję o ich posiadaniu. Niestety, zdarzają się nieodosobnione przypadki, że psy są w klatkach lub na łańcuchu. W lecie w pełnym słońcu, w zimie skostniałe. Często bez dostępu do wody, karmione odpadkami, depczące po własnych ekskrementach, przemieszczające się rozpaczliwie wzdłuż ścian klatki, naprężające krótki łańcuch zapięty na szyi zamiast obroży, szczekające żałośnie o każdej porze dnia i nocy bez wyraźnego powodu. I cóż z tego, że od 16 września tego roku obowiązuje znowelizowana wersja ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. nr 230, poz.1373), która w artykule 9, ustęp 2 zakazuje przetrzymywania psów dłużej niż 12 godzin na dobę w klatce bądź na łańcuchu, nie krótszym niż 3 metry? To martwy przepis, a jego respektowanie jest jedynie aktem dobrej woli człowieka i miernikiem jego kultury. Niestety, ludziom na ogół towarzyszy przekonanie o wyższości człowieka nad światem zwierzęcym. A przecież wszystkim wierzącym nie powinna być obca postawa św. Franciszka z Asyżu, który jest patronem całego zwierzęcego świata. Głosił on, iż współczucie dla wszystkich istot żyjących jest ideą głęboko humanistyczną, że cały świat stworzony został z woli Boga i relacje człowiek - zwierzę powinny być budowane na zasadzie partnerstwa, a nie z pozycji siły.

Chrześcijańska wiara bez dobrych uczynków jest martwa. Liczą się nie słowa, choćby najpiękniejsze i najmądrzejsze, lecz czyny. Kultura, którą cechuje współczucie dla zwierząt jest kulturą wrażliwości także w innych dziedzinach, również w stosunkach międzyludzkich. Pamiętajmy o tym zasiadając do wigilijnej wieczerzy. Może, śladem naszych Dziadów i Ojców, weźmiemy do ręki opłatek, podejdziemy do naszego najwierniejszego przyjaciela i odpinając go z łańcucha lub otwierając klatkę, otworzymy swoje serce.

eNTer

Nowości w bibliotece

Biblioteka jest miejscem, w którym o uśmiech nie jest trudno - szczególnie, gdy pojawia się wiele nowości. Nasza biblioteka powiększyła swe zbiory o pozycje z różnych gatunków. Staramy się, aby kontynuować nabywanie rozpoczętych serii. W naszej ofercie mogą Państwo znaleźć:

 • trylogia Mazurska Marii Nurowskiej,
 • trylogia Cukiernia pod Amorem Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk,
 • trylogia Paulliny Simons,
 • trylogia Millenium Stiega Larsona,
 • 6 części Camilli Lackberg (7 w trakcie realizacji),
 • 4 części Gone. Zniknęli Michaela Granta,
 • cała seria o Wiedźminie - Andrzeja Sapkowskiego,
 • trylogia Władcy Pierścieni J. R. R. Tolkiena,
 • 7 części Domu Nocy P. C. Cast i Kristin Cast,
 • 4 części Pamiętnika nastolatki Beaty Andrzejczuk,
 • cała seria Opowieści z Narni C. S. Lewisa,
 • trylogia Magiczne drzewo Andrzeja Maleszki,
 • 2 części Jedz, módl się i kochaj Elizabeth Gilbert, oraz wiele innych ciekawych pozycji: kryminalnych, obyczajowych, biograficznych, podróżniczych, wojennych - autorów polskich i zagranicznych - dla czytelnika w każdym wieku i o różnych zainteresowaniach.
Anna Piwowarska

Budowanie społeczności internetowej

Powszechny dostęp do internetu skłania nas ku rozwojowi w tej dziedzinie. Z inicjatywy członków stowarzyszenia "Nasz Radziszów" powstaje internetowe forum dyskusyjne. Zamierzeniem pomysłodawców jest udostępnienie mieszkańcom dodatkowej drogi wymiany informacji. Forum umożliwi wypowiadanie się w szerokim gronie użytkowników oraz będzie źródłem informacji o potrzebach mieszkańców. Dostęp do treści czytanych zostanie otwarty dla wszystkich - edycja tylko dla zarejestrowanych. Każdy mieszkaniec Radziszowa lub osoba zainteresowana sprawami wsi będzie mogła się zarejestrować i uzyska akceptację. Forum będzie dostępne pod adresem: http://www.naszradziszow.com/forum/

Piotr Ostrogórski

Prace remontowe w dworze

Na dzień 28 listopada 2011 r., ukończone zostały prace przy izolacji pionowej fundamentów dworu. Po odkopaniu fundamentów dookoła budynku, wzmocniono je nowym otynkowaniem z betonu, obłożono specjalna folią i na powrót obsypano. Teraz od strony południowej trwają prace przy fundamentach pod budowę tarasu, który zrekonstruowany zostanie na wzór tego, który zachował się na zdjęciu z przełomu XIX i XX wieku.

W piwnicach zakończono prace przy ich pogłębianiu. Na parterze zbito stare tynki. Uzupełniane są teraz ubytki w ścianach. Prace te przyniosły kolejne odkrycie. We wewnętrznych ścianach budynku dworu natrafiono na gęsto rozmieszczone kanały, którymi kiedyś rozprowadzane było ciepło. W piwnicach, w specjalnych piecach - paleniskach, palono drzewo, a dym i gorące powietrze, zanim trafiło kominem ponad dach, po drodze rozgrzewało grube ściany. Niezależnie od tego, komnaty dworskie ogrzewano piecami kaflowymi. Jeden z nich, z przed wielu lat, zachował się na archiwalnym zdjęciu. Jeśli ktoś z Państwa posiada w swoich zbiorach stare fotografie, na których uwieczniony jest ten obiekt sprzed okresu II wojny światowej, bardzo proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Na piętrze nie wykonuje się na razie żadnych prac. Tam zostanie przywrócona polichromia, by zaświadczyć o wartości dworu. Teraz toczy się postępowanie, mające na celu wyłonienie wykonawcy tych prac.

Janusz Bierówka

Pożegnanie Mariana Pardyaka
/cmentarz parafialny 17.10.2011 r/

W dniu 17.10.2011 r. pożegnaliśmy na naszym radziszowskim cmentarzu naszego kolegę, członka Rady Sołeckiej Mariana Pardyaka. W imieniu Nas wszystkich zrobił to Sołtys Antoni Owca mówiąc:

"Świadomość tego, że na naszych ziemskich ścieżkach nie spotkamy kogoś z kim przez długi czas spotykaliśmy się na co dzień, jest trudną do zaakceptowania. Marian był członkiem Rady Sołeckiej poprzedniej i obecnej kadencji, której miałem i mam zaszczyt przewodniczyć. Dzięki jego ambicji i zaangażowaniu pokonaliśmy wiele trudności, wspólnie zmienialiśmy Radziszów, zwłaszcza jego część lewobrzeżną. Drugą kadencję rozpoczął wiedząc o chorobie. Do maja uczestniczył w pracach Rady, potem przeszkodziło mu intensywne leczenie, ale sprawami Sołectwa interesował się do końca. Za Twe zaangażowanie, za okazaną pomoc, za doping bardzo serdecznie Ci dziękuję. Żegnaj drogi Przyjacielu! Spoczywaj w pokoju! Serdeczne wyrazy współczucia przekazuję Żonie Mariana i całej Jego Rodzinie."

Bombki w bibliotece - twórczość Agaty Bartkowskiej

Co roku na choince zawieszamy bombki. Są wśród nich zwykłe, kuliste, są bałwanki, mikołajki, ręcznie zdobione, jednokolorowe, błyszczące lub matowe. Przyjrzyjmy się więc krótkiej bombkowej historii:

Bombka (w niektórych regionach Polski bańka) - ozdoba choinkowa wykonana zazwyczaj z cienkiego szkła. Bombki często są ręcznie malowane i posrebrzane od wewnątrz. Początki ich produkcji datuje się na 1847 r.

Pierwsze bombki zostały wykonane w Lauscha w Niemczech przez Hansa Greinera. Według legendy rozpoczął on tworzenie szklanych wydmuszek do udekorowania choinki, gdyż nie stać go było na typowe wówczas dekoracje, czyli orzechy, jabłka czy cukierki.

Pierwsze choinkowe bombki pojawiły się w Polsce w XIX w. Były wykonywane ze szkła dmuchanego i początkowo imitowały owoce i orzechy, ale z czasem wzornictwo wzbogacało się o bombki w kształcie przedmiotów codziennego użytku, np. bucików, parasolek, instrumentów muzycznych czy też postaci zwierzątek i pajaców. Zabawki choinkowe pierwotnie sprowadzano z zagranicy, a ich prawdziwym zagłębiem była Norymberga. Ozdoby stamtąd upowszechniły się w Polsce do tego stopnia, że zaczęły podnosić się protesty przeciwko modzie na tę cudzoziemszczyznę.

Polska to potentat w produkcji ręcznie robionych bombek. Niemal cała produkcja trafia na eksport, głównie do USA, ale także do Japonii, Kanady, Wielkiej Brytanii, Skandynawii, Australii, Nowej Zelandii i RPA.

Radziszów również ma swój udział w tej produkcji, a to za sprawą pani Agaty Bartkowskiej. Dzięki Jej zdolnościom, wytrwałości i cierpliwości w naszej bibliotece będzie można zobaczyć owoce tejże pracy. Motywem przewodnim kolekcji będą bohaterowie bajek naszego dzieciństwa, a wśród nich: Bolek i Lolek, Kubuś Puchatek z Prosiaczkiem, Rumcajs, Krecik... Nie zapominamy także o tradycyjnych postaciach kojarzonych z grudniowymi świętami: Mikołaj, bałwanek...

Wszystkich serdecznie zapraszam do obejrzenia niewielkiego wycinku pracy pani Agaty od 18 grudnia 2011 r. w godzinach pracy biblioteki.

Anna Piwowarska

Zaproszenie na Spotkanie Wigilijne

W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Pana Adama Najdera, oraz Centrum Kultury i Sportu w Skawinie mamy zaszczyt zaprosić na tradycyjne Spotkanie Wigilijne Mieszkańców Miasta i Gminy Skawina, które odbędzie się 18 grudnia (w niedzielę) w Hali Widowiskowo-Sportowej o godzinie 15.00.

Uroczystość rozpocznie przekazanie przez Harcerzy Niezależnego Związku "Czerwony Mak" Światełka Betlejemskiego, które w imieniu Mieszkańców przyjmie Burmistrz. Po nim nastąpią: uroczyste zapalenie choinki, wspólna modlitwa, poświęcenie opłatków i złożenie Mieszkańcom życzeń przez włodarzy miasta.

Wspólnie z nami kolędować będą: Orkiestra Dęta "Sygnał" z Radziszowa, Chór Żeński "Cantica" z Woli Radziszowskiej, Kapela Regionalna "Sokół Haller" oraz soliści warsztatów wokalnych, przygotowani przez Piotra Majewskiego. Mamy nadzieję, że nasz wyjątkowy koncert wprowadzi Państwa w prawdziwie bożonarodzeniowy nastrój i pomoże przygotować się na ten najpiękniejszy czas w roku.

Spotkaniu będą towarzyszyły stoiska z ozdobami świątecznymi, przygotowanymi przez Przedszkole nr 2, Szkołę Podstawową nr 2 oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie.

Wśród wszystkich, którzy dołączą do nas tego dnia, zostaną rozlosowane upominki świąteczne. Serdecznie zapraszamy!

W skrócie

W dniu 23.10.2011 r. zmarł Jerzy Szczepański, emerytowany Leśniczy Leśnictwa Radziszów. Radziszowianin z wyboru, który całe życie zawodowe związał z Lasem Bronaczowa. Z jego inicjatywy ustanowiono rezerwat przyrody na terenie tego lasu pod nazwą "Kozie kąty". Pochowany został na cmentarzu na krakowskich Rakowicach w kwaterze XXVB.

Jak co roku przed świętem Wszystkich Świętych, uczniowie Szkoły Podstawowej w Radziszowie pod opieką nauczycielki z tej szkoły, zarazem członkini Stowarzyszenia "Nasz Radziszów" - Pani Ireny Zawadzińskiej, złożyli kwiaty i znicze na czterech wybranych grobach na naszym cmentarzu parafialnym. Tym samym, oddali cześć i pamięć księżom naszej parafii, Wojciechowi Lurańcowi i Władysławowi Prorokowi, artyście - rzeźbiarzowi Witowi Wiszowi, siostrom i mamie gen. Józefa Hallera. Uczniowie zapalili znicz i złożyli kwiaty również na grobie Nieznanego Żołnierza. Dziękujemy im za postawę i szacunek dla zasłużonych dla naszej miejscowości. Kwiaty i znicze ufundowało Stowarzyszenie "Nasz Radziszów".

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęta została Rezolucja Nr 7/2011 z dnia 30.11.2011 r., w której zwrócono się do parlamentarzystów z apelem o podjęcie inicjatyw i działań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców Skawiny, w tym przede wszystkim przystąpienia do budowy obwodnicy Skawiny, analizy i zmiany niekorzystnych dla samorządów dla samorządów rozwiązań prawnych (m.in. w sprawie osuwisk).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie nr XIII/156/2011 z dnia 30.11.2011 r. przyjęto przedłożone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. wysokości taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych Gminy Skawina.

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie nr XIII/157/11 z dnia 30.11.2011 r. przyjęto wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.

1.12.2011 r. asp. sztab. Grzegorz Hajto, rozkazem personalnym numer 562/2011 Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie został powołany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Skawinie. Nominację odebrał z rąk mł. insp. Macieja Tomczyka, Zastępcy Komendanta Powiatowego.

Stowarzyszenie "Nasz Radziszów" ogłasza konkurs dla mieszkańców Radziszowa na najpiękniej udekorowany dom i posesję na czas świąteczno - noworoczny 2011 / 2012. Komisja konkursowa uda się na oglądanie efektów iluminacyjnych wieczorem w dniu 28.12.2011 r.

Na czas zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy życzyć Państwu radości, spokoju i błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus! W Nowym Roku 2012 życzymy pomyślności, zdrowia i niech spełnią się wszystkie Państwa plany i marzenia. Członkowie Stowarzyszenia "Nasz Radziszów"

Życzenia dla Radziszowian.
Życzę, aby wspólną naszą troską
było to...co dalej z wioską.
Aby, oprócz czubka buta
widzieć to, co trzeba. Tutaj!
A krytykę, spory, swary
niech zabierze roczek stary!
Zdrówka dużo, syta w kasie
i niech Każdy...dobrze ma się!
/sołtys/

Wydawca: Stowarzyszenie "Nasz Radziszów", ul. Jana Pawła II 7, 32-052 Radziszów, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 519 330-875, Redaktor naczelny: Józef Niechaj, Redaguj zespół, skład i druk: Go! Print, Skawina, www.goprint.pl

Stowarzyszenie

ul. Szkolna 4
32-052, Radziszów

Nasz rachunek:
Krakowski Bank Spółdzielczy
Oddział Skawina

10 8591 0007 0310
0561 8792 0001

Logowanie