Dzisiaj jest: Piątek, 21 czerwca 2024
Imieniny obchodzą: Albaniusz, Alicja, Alojzy, Alojza, Demetria, Domamir, Marta, Teodor
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 
Biuletyn nr 34
Biuletyn Nasz Radziszów Kwartalnik, Nr 34, Radziszów, 03. 04. 2011 r.

W Rodzinie Szkół Tischnerowskich

(Z życia szkoły szpitalnej w Radziszowie)

W 2002 roku, w 50 rocznicę istnienia szkoły szpitalnej w Radziszowie, zostało jej nadane imię księdza profesora Józefa Tischnera (1931 - 2000), twórcy etosu "Solidarności", wybitnego filozofa, humanisty, duszpasterza, kapelana Związku Podhalan, człowieka doświadczonego chorobą i cierpieniem. Obecnie jest ona aktywnym członkiem Rodziny Szkół Tischnerowskich, zrzeszającej około czterdziestu placówek edukacyjnych z całej Polski.

Od momentu powstania, w maju 1937 roku, placówka, obok leczenia, zapewniała dzieciom - pacjentom możliwość uczenia się. Początkowo dwie nauczycielki prowadziły siedmioklasową szkołę, pracując w systemie klas łączonych, a trzy wychowawczynie - zajęcia pozaszkolne. Dzieci przebywały na sześciotygodniowych turnusach przemiennie - raz chłopcy, raz dziewczynki.

Wybuch II wojny światowej zaburzył działalność ośrodka, budynek uległ zniszczeniu.

W 1946 roku podjęto decyzję o utworzeniu w wyszabrowanym i zniszczonym przez działania wojenne przemieszczającego się frontu, Prewentorium Przeciwgruźliczego dla Dzieci, które funkcjonowało do lutego 1951 roku. W tym czasie zwiększono liczbę personelu, uruchomiono szkołę z klasami 1- 4. W placówce przebywało jednorazowo stu pacjentów na trzymiesięcznych turnusach.

W latach 50-tych w sanatorium przebywały dzieci dotknięte chorobą Heinego - Medina. W miarę zmniejszania się liczby dzieci chorych na polio, zmieniał się profil placówki. Przyjmowano pacjentów z różnymi jednostkami chorobowymi prowadzącymi do uszkodzeń narządu ruchu. Rozmieszczeni oni byli w czterech sypialniach, w których w ciągu dnia prowadzono ćwiczenia rehabilitacyjne, zajęcia przedszkolne i szkolne. Dopiero w 1970 roku dobudowano trzy małe sale, w których odbywały się lekcje.

Pod koniec lat 70-tych w pobliżu sanatorium rozpoczęto budowę Ośrodka Szkoleniowo-Dydaktycznego "Agora". W 1980 roku, kiedy budynek był gotowy w stanie surowym, solidarnościowa załoga budująca "Agorę" zażądała przekazania obiektu dzieciom niepełnosprawnym leczonym w pobliskim sanatorium, co nastąpiło 1. czerwca 1981 roku. W nowym budynku dzieci ze schorzeniami narządów ruchu objęte zostały pełną opieką dydaktyczno - wychowawczą na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej.

W roku szkolnym 1998/99, w wyniku reformy edukacji, powstał Zespół Placówek Oświatowych. W jego skład wchodzą: przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Funkcjonuje również zespół zajęć pozalekcyjnych.

Obecnie szkoła szpitalna to innowacyjna instytucja oświatowa dostosowująca swe działania do potrzeb i oczekiwań wychowanków, wprowadzająca różnorodne formy pracy uwzględniające indywidualny potencjał rozwojowy dzieci niepełnosprawnych.

Na każdym etapie edukacyjnym prowadzone są lekcje dla dzieci i młodzieży o różnym poziomie rozwoju intelektualnego, zapewniona jest pomoc specjalistyczna psychologa, pedagoga, neurologopedy, nauczyciela rewalidatora oraz organizowane są zajęcia wychowawczo - terapeutyczne rozwijające indywidualne możliwości i zainteresowania wychowanków. Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią komputerową, a także wyposażonym w specjalistyczny sprzęt Gabinetem Terapii i Komunikacji Wspomaganej. Pacjenci mający problemy komunikacyjne bądź niemówiący objęci są terapią, która ma na celu przygotowanie ich do korzystania z prostych pomocy do porozumiewania się, urządzeń generujących głos (komunikatory), aż po elektroniczne pomoce do komunikacji.

Dla uczniów, którzy nie mogą korzystać ze standardowego oprzyrządowania komputera dobierane są specjalistyczne klawiatury (z powiększonymi kolorowymi klawiszami, klawiatury dotykowe, nakładkowe) a także myszy i trackballe, które mogą być obsługiwane najlepiej kontrolowaną częścią ciała, na przykład głową lub stopą.

Pracy dydaktyczno - wychowawczo - terapeutycznej placówki przyświecają słowa księdza profesora Józefa Tischnera wpisane w logo szkoły: "Im większa potrzeba bliźniego, tym większy obowiązek pomocy bliźniemu". Uczniowie, nauczyciele i wychowawcy systematycznie zgłębiają twórczość filozoficzną Patrona. Aktywnie uczestniczą w różnorodnych imprezach organizowanych przez prężnie działające Stowarzyszenie "Drogami Tischnera", którego prezesem jest wieloletni przyjaciel szkoły, brat księdza profesora, pan Kazimierz Tischner. Tradycją szkoły stało się uczestniczenie w corocznych konferencjach nauczycieli Szkół Tischnerowskich w Łopusznej oraz Rekolekcjach Tischnerowskich w Ludźmierzu.

W bieżącym roku, 12 marca, obchodziliśmy 80.rocznicę urodzin księdza profesora Józefa Tischnera. Centralne uroczystości odbyły się w Starym Sączu, gdzie Patron naszej szkoły przyszedł na świat. Po mszy świętej w klasztorze ss. Klarysek, delegaci ze Szkół Tischnerowskich spotkali się w starosądeckiej szkole podstawowej, aby wspominać księdza profesora, dyskutować na tematy filozoficzne, a także zaplanować kolejne działania związane z postacią Patrona.

Ogromnie cieszy fakt, że idee dobra, piękna, mądrości, solidarności i wolności głoszone przez księdza Tischnera znajdują tak wielu zwolenników, zwłaszcza wśród ludzi młodych, dla których stał się On niekłamanym autorytetem.

Maria Żurek

Była dla nas częścią nieba

(Z życia szkoły szpitalnej w Radziszowie)

W sobotę, 19 marca 2011 roku, na cmentarzu w Łopusznej pożegnaliśmy Panią Janinę Tischner, bratową naszego Patrona ks. prof. Józefa Tischnera, współzałożycielkę Rodziny Szkół Tischnerowskich. Była osobą niezwykle ciepłą i pogodną. Zarażała wszystkich optymizmem i wiarą, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Zawsze mogliśmy liczyć na Jej pomoc i wsparcie.

Ksiądz profesor Józef Tischner powiedział: "Niebo nie przychodzi znikąd. Coś z nieba mamy w sobie. Coś z niego przekazujemy innym. Człowiek dla człowieka może być częścią nieba". Pani Janina była dla nas wszystkich częścią nieba. Będzie nam brakowało Jej uśmiechu i kojącego spokoju. Pozostaje wierzyć, że spoglądając na nas z góry życzliwie zaakceptuje inicjatywy, które zrodzą się w osieroconej Rodzinie Szkół Tischnerowskich.

Maria Żurek

Przekazanie umowy

W dniu 16 marca br. w skawińskim ratuszu miało miejsce niecodzienne wydarzenie, bardzo ważne w dziejach dworu Dzieduszyckich. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Wojciech Kozak przekazał podpisaną umowę Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina Panu Adamowi Najderowi, na mocy której przekazane zostały Gminie Skawina unijne środki finansowe w wysokości 3.861.240,00 zł na remont tego cennego zabytku. Tym samym, zostały uwieńczone sukcesem wieloletnie starania naszej organizacji i naszej gminnej, samorządowej jednostki. Warto wspomnieć, że Stowarzyszenie "Nasz Radziszów" przed blisko 10 laty zawiązało się przede wszystkim z myślą, by strać się o remont zaniedbanego zabytku. Dzięki naszemu lobbowaniu i pozyskiwaniu funduszy, miał miejsce I etap remontu tego obiektu, w wyniku którego wymieniono dach na nowy, wymieniono sklepienie nad I piętrem i wymieniono z drewnianych na żelbetonowe obie klatki schodowe. Na uroczystość zaproszono kilkanaście osób, w tym przedstawicieli naszej miejscowości: Sołtysa Radziszowa Pana Antoniego Owcę, przedstawiciela Rady Sołeckiej Pana Józefa Niechaja, Panie Marię Wiecheć i Zdzisławę Bała ze Stowarzyszenia Kobiet Twórczych, Pana Roberta Pająka i Janusza Bierówkę, przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia "Nasz Radziszów". Na sali obrad obecni też byli autorzy wniosku, Pan Tomasz Ożóg i Pan Mateusz Mlost, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Skawina od pozyskiwania środków zewnętrznych. Na mocy wspomnianej umowy, z końcem czerwca 2013 r. powinno dojść do przecięcia wstęgi w drzwiach dworu po zakończeniu jego remontu.

Janusz Bierówka

Z życia przedszkola

W czasie ferii zorganizowaliśmy aktywne zajęcia dla naszych przedszkolaków. Odbyły się zajęcia sportowe na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Radziszowie, które poprowadził wraz z nauczycielkami z naszej placówki specjalista od gimnastyki korekcyjnej. Zorganizowaliśmy także zajęcia plastyczne, lepienie z gliny, które były prowadzone przez matkę naszego przedszkolaka. Dzieci miały okazję do atrakcyjnego, niecodziennego spędzenia czasu. Przez dwa dni dzieci w naszym przedszkolu bawiły się na balu karnawałowym. Rodzice pieczołowicie przygotowali stroje karnawałowe dla swoich "pociech". W roku 2011 na parkiecie spotkaliśmy wiele postaci z bajek były: księżniczki, wróżki, motyle, pszczółki, myszki, kotki, piraci, książęta, policjant, strażak, Kapitan Hak, klon, indianin i wiele innych postaci. Jednak największy aplauz wzbudziła "Lady Gaga" (Zuzia Kościelny).Wszystkie dzieci w doskonałych humorach brały udział w licznych konkursach proponowanych przez nauczycielki, wcielające się w "didżejów".

Teresa Markowicz

Przedszkole. Jasełka 2011

Tradycyjnie od ponad dwudziestu lat nauczycielki wraz z dziećmi z naszego przedszkola przygotowały przedstawienie pt.: "Jasełka", które w tym roku odbyło się 25 stycznia, dedykowaliśmy je Babciom i Dziadkom z okazji ich święta. Występy przedszkolaków wzbogacane były dodatkową oprawą muzyczną w wykonaniu Kapeli Ludowej. Przedstawienie odbyło się w Remizie Strażackiej w Radziszowie. Babcie i Dziadkowie z wielkim wzruszeniem podziwiali swoje wnuki podczas występów. Nagradzali Je gromkimi brawami i ofiarowali pełen kapelusz datków. Fundusze te są przekazywane na Radę Rodziców, która wspólnie z Radą Pedagogiczną zdecyduje o sposobie ich wydatkowania. Od dwóch lat występujemy także z przedstawieniem jasełkowym na Wigilii dla Samotnych, organizowanej przez ks. proboszcza Stanisława Kamionkę. W br. takie spotkanie odbyło się 27 stycznia, występy dzieci są dla Nich zawsze miłą niespodzianką i niezapomnianym przeżyciem. Ksiądz proboszcz do serdecznych podziękowań dołączył słodkie upominki dla każdego dziecka. W tym roku wystąpiliśmy po raz trzeci 24 stycznia spotkaliśmy się w gronie osób Kierujących Oświatą w Naszej Gminie i w gronie przedstawicieli najważniejszych instytucji i organizacji z Radziszowa, z którymi nasze przedszkole współpracuje. Na tę uroczystość przybyli: kierownik Wydziału Edukacji UMiG i jednocześnie zastępca burmistrza Pan Paweł Kolasa, dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów placówek oświatowych, zespołów szkół publicznych i gimnazjów z Gminy Skawina. Swoją obecnością zaszczycił nas sołtys Radziszowa Pan Antoni Owca i ks. proboszcz Stanisław Kamionka, przedstawiciel stowarzyszenia "Nasz Radziszów" Pan Józef Niechaj, przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej Pan Zbigniew Birówka, Pani Anna Piwowarska - kierownik Filii Biblioteki Publicznej w Radziszowie, kierownik Przychodni Zdrowia Pan dr Tomasz Bednarz i dr Pan Romuald Piotrowski. Poczęstunek dla gości był sponsorowany przez prywatnych przedsiębiorców z Radziszowa. Również w dniu 28 stycznia zaprezentowaliśmy nasze występy się na spotkaniu opłatkowym stowarzyszenia "Nasz Radziszów", gdzie po raz kolejny w tym roku popisy małych artystów z przedszkola zostały nagrodzone gromkimi brawami i słodkim upominkami. Dzieci występując podczas takich uroczystościach jak Jasełka mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych, recytatorskich, tanecznych. Występując na forum publicznym uczą się pokonywać stres i walczyć z własną nieśmiałością. Reakcja publiczności sprawia im dużą radość, a piękne stroje pozwalają poczuć się prawdziwymi aktorami.

Teresa Markowicz

Spotkanie opłatkowe

W dniu 28 stycznia 2011 r. odbyło się kolejne już, tradycyjne spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia "Nasz Radziszów". W tym roku poprzedzone zostało mszą św. w intencji przyjaciół, sponsorów i członków Stowarzyszenia "Nasz Radziszów", odprawioną przez Księdza Proboszcza Stanisława Kamionkę. Swoim udziałem w spotkaniu opłatkowym zaszczycili nas specjalni goście, w tym gronie byli m.in.: Pan Jacek Krupa poseł na Sejm RP, Pani Urszula Stochel Wicestarosta Powiatu Krakowskiego, Pan Paweł Kolasa Zastępca Burmistrza MiG Skawina, Pan Antoni Owca Sołtys Radziszowa, Pan Jerzy Kłępa Sołtys Jurczyc, Pani Teresa Sławik Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Radziszowie, Pani Alicja Przybyło Dyrektor przedszkola w Radziszowie, Pani Ewa Tarnopolska p.o. Prezesa w Towarzystwie Przyjaciół Skawiny wraz z członkiniami TPS-u Panią Elżbietą Panek i Panią Wandą Pabian, Pan Leszek Krupnik Prezes Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków z Jurczyc, Pan Zbigniew Birówka Prezes OSP Radziszów, Pan Kazimierz Łachman Naczelnik OSP Radziszów, Pani Maria Wiecheć Prezes Stowarzyszenia Kobiet Twórczych z Radziszowa, Panowie Tomasz Ożóg i Mateusz Mlost Pełnomocnicy Burmistrza MiG Skawina ds. pozyskiwania środków zewnętrznych. Kapelę Ludową z Radziszowa reprezentowali Pani Małgorzata Paciorek, Pan Józef Bolisęga i Pan Kazimierz Paciorek. Panowie Bolisęga i Paciorek zapewnili mam oprawę muzyczną, podczas składania sobie życzeń noworocznych, jak też podczas występu dzieci z przedszkola w Radziszowie. Nasi najmłodsi radziszowianie w pięknych kostiumach, a niektórzy w strojach regionalnych, wykonali kilka pokazów tanecznych i zaśpiewali kolędy. Serdecznie w tym miejscu dziękujemy ich rodzicom za dowiezienie dzieci i Paniom wychowawczyniom za opiekę i nadzór nad występującymi. Na naszym spotkaniu obecna była również Pani Ewa Tyrpa - dziennikarz "Dziennika Polskiego". Krótką modlitwę przed składaniem sobie wzajemnych życzeń, zaintonował Ks. Proboszcz, który jednocześnie pobłogosławił opłatki i skierował do wszystkich życzenia. W naszym spotkaniu, mimo wystosowanych zaproszeń, nie mogło wziąć udziału kilka osób. Niektórzy z nich skontaktowali się z nami, usprawiedliwiając swoją nieobecność, prosząc jednocześnie o złożenie życzeń zebranym w ich imieniu, byli to m.in. Honorowy Prezes Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury Ks. Władysław Pilarczyk i Dyrektor Benedicite Jednostki Gospodarczej Benedyktynów w Tyńcu Ojciec Zygmunt Galoch. Tradycyjnie już, na nasze spotkania opłatkowe zapraszamy laureatów konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie "Nasz Radziszów" na najpiękniej udekorowany dom i posesję na czas świąteczno - noworoczny. To zatem okazja do wręczenia im dyplomów i nagród. Laureatami w tym roku są: I miejsce Państwo Róża i Mieczysław Kutkowie z ul. Drożdżownik , II miejsce Państwo Maria i Franciszek Paciorkowie z ul. Widokowej , III miejsce Państwo Teresa i Stanisław Krzanowie z ul. Zadworze Wyróżnieni w tym roku zostali: Państwo Marta i Wojciech Schabowscy z ul. Zadworze , Państwo Elżbieta i Roman Kaczmarowie z ul. Widokowej, Ochotnicza Straż Pożarna z Radziszowa za najpiękniejszą, kolorową choinkę, która ozdobiła centrum naszej miejscowości. Przewodniczącą Komisji oceniającej iluminacje domów w Radziszowie w tym roku była Pani Katarzyna Wieczorek. W skład Komisji weszli również: Pan doktor Romuald Piotrowski, Pan Józef Niechaj, Pan Robert Pająk i Janusz Bierówka.

Janusz Bierówka

Zebrania sprawozdawczo-wyborcze

W pierwszym kwartale br. odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze podczas których wybrano władze na kolejne kadencje. Zebranie wiejskie wybrało władze Sołectwa na cztery lata, Ochotnicza Straż Pożarna na pięć lat, natomiast Stowarzyszenie na dwa lata. Poniżej prezentujemy nowe władze.
Sołectwo Radziszów
Sołtys: Antoni Owca
Rada Sołecka: Zdzisława Bała, Jerzy Blak, Józef Niechaj, Robert Pająk, Marian Pardyak, Andrzej Wcisło, Leszek Zięba
Ochotnicza Straż Pożarna
Prezes: Zbigniew Birówka, W-ce Prezes: Leszek Zięba, Z-ca Prezesa: Kazimierz Łachman, Naczelnik: Jerzy Kłępa, Z-ca naczelnika: Grzegorz Łachman, Sekretarz: Agata Łachman, Skarbnik: Jerzy Blak, Gospodarz: Marcin Kotula, Członek zarządu: Tomasz Kotula
Stowarzyszenie "Nasz Radziszów"
Przewodniczący: Janusz Bierówka, I Wiceprzewodniczący: Robert Pająk , II Wiceprzewodniczący: Teresa Markowicz. Skarbnik: Romuald Piotrowski, Sekretarz: Dorota Gawryła. Członkowie Zarządu: Irena Zawadzińska, Dorota Karaś, Barbara Rybałtowska, Katarzyna Wieczorek.

60 lat Orkiestry Dętej "Sygnał"

Orkiestra Dęta "Sygnał" działa już od 1950 roku. W niedzielę 6 marca, odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 60-lecia działalności artystycznej. Wstępnie impreza była planowana na rok ubiegły, ale z powodu powodzi, która nawiedziła naszą gminę oraz innych niesprzyjających okoliczności uroczystość została przeniesiona na rok bieżący. Obchody zapoczątkowała Msza Święta w kościele p.w. Św. Wawrzyńca , koncelebrowana przez Prałata Andrzeja Radziszowskiego. Oprawę muzyczną Mszy zapewniła Orkiestra Dęta "Sygnał". Po Mszy zaproszeni goście przy dźwiękach orkiestry przemaszerowali do Domu Strażaka, gdzie odbyła się część artystyczna imprezy. Pani Małgorzata Paciorek prowadząca spotkanie powitała przybyłych gości: Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Adama Najdera, Jacka Krupę - Posła na Sejm RP, Krzysztofa Janusza - Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w latach 1992-2006, Tadeusza Paciorka - Dyrygenta Orkiestry w latach 90-tych, Jarosława Ignaszaka, poprzednika obecnego Dyrygenta - Krzysztofa Kozaka, długoletnich, zasłużonych członków Orkiestry, którzy obecnie nie grają już w Orkiestrze, Panów: Władysława Kapłona, Władysława Zarembę, Adama Wiechcia oraz Panią Barbarę Paciorek, żonę zmarłego w grudniu zeszłego roku Stanisława Paciorka. Orkiestra Dęta "Sygnał" uraczyła zaproszonych gości wspaniałym repertuarem, w którym znalazły się zarówno utwory poważne jak i przeboje muzyki rozrywkowej. Członkowie Orkiestry zostali uhonorowani przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dyplomami oraz medalami, natomiast przez Centrum Kultury i Sportu w Skawinie symbolicznymi statuetkami i listami gratulacyjnymi. Słowa uznania dla muzyków skierowali przedstawiciele Stowarzyszeń: "Nasz Radziszów", "Kobiet twórczych", a także Sołtys Radziszowa Antoni Owca i Chór Żeński "Cantica". W następnej części uroczystości wystąpili: Chór Żeński "Cantica" z repertuarem słowiańsko - cygańskim, Kapela Ludowa z Radziszowa oraz Konrad Pękala uczestnik warsztatów wokalnych CKiS, Zaintonowane przez Kapelę z Radziszowa i odśpiewane przez wszystkich gości "Sto lat", towarzyszyło wniesieniu "płonącego" tortu i symbolicznej lampki szampana, które podsumowały artystyczną część uroczystości. Po zakończeniu części oficjalnej odbyło się spotkanie członków Orkiestry Dętej "Sygnał" oraz zaproszonych gości.

Józef Niechaj

Jan Paweł II - wystawa

Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie, Filia w Radziszowie oraz Stowarzyszenie "Nasz Radziszów" planują zorganizowanie wystawy poświęconej Wielkiemu Polakowi, Janowi Pawłowi II w związku z beatyfikacją. Zwracamy się z prośbą do Państwa, mieszkańców Radziszowa, o fotografie będące dokumentacją spotkań z Ojcem Świętym. Pamiętajmy zarówno o przejeździe Papieża przez naszą miejscowość, jak również o czasach, gdy był wśród nas jako biskup oraz metropolita krakowski. Prosimy o przynoszenie zdjęć do Biblioteki, do 14 kwietnia br. Po wystawie wrócą do właścicieli. Data otwarcia wystawy zostanie podana w późniejszym terminie.

Anna Piwowarska

Wiosennie w bibliotece

Jak wiadomo, wiosna przyszła do nas 21 marca. Tak, przyszła, a nie jak w wierszu Jana Brzechwy, w którym przyjechała na motorze, rowerze samochodem lub przyleciała samolotem. Do naszej biblioteki też zajrzała, a to za sprawą grupy starszaków z radziszowskiego przedszkola pod opieką pani Teresy Markowicz. Dzieciaki miały trudne zadania do wykonania: odgadnięcie, co jest na rysunku (po wcześniejszym jego pomalowaniu), rozwiązanie zagadek, a także wykonanie wiosennego plakatu. A wszystko w oparciu o wiersze dla dzieci autorów znanych, m. in.: Marii Konopnickiej, Jana Brzechwy, Władysława Broniewskiego. Po tak pracowitym przedpołudniu należały się nagrody, a były nimi skaczące żabki wykonane techniką origami. Był to początek wspaniałej zabawy, a mianowicie wyścigi żab - która dalej i wyżej skoczy. Taka wiosna może przychodzić codziennie.

Anna Piwowarska

Festyn "Niedziela w naszym Radziszowie"

Stowarzyszenie "Nasz Radziszów" już teraz zaprasza wszystkich na VIII festyn "Niedziela w naszym Radziszowie", który jak zwykle odbędzie się w tym samym miejscu i również w pierwszą niedzielę wakacji. W tym roku wypadnie to 26 czerwca. Przygotowujemy wiele atrakcji, by sprostać oczekiwaniom uczestników imprezy. Możemy już zdradzić, że będzie wesoło i przebojowo. Główną gwiazdą będzie w tym roku Tadeusz Drozda, znany dobrze każdemu z telewizji satyryk i kabareciarz. Jak zwykle będzie sporo atrakcji dla dzieci. Życzmy sobie tylko dobrej pogody i do zobaczenia w ogrodach plebanii.

Stowarzyszenie "Nasz Radziszów" w czasie festynu w dniu 26 czerwca br., planuje zorganizowanie wystawy prac lokalnych artystów z Radziszowa i Jurczyc. Zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy malują, rzeźbią, haftują lub zajmują się innym rękodziełem artystycznym i mogliby pokazać swoją twórczość, aby skontaktowali się z nami celem omówienia szczegółów co do sposobu i miejsca wyeksponowania swoich dzieł. Liczymy na odzew i prosimy o możliwie szybki kontakt, najlepiej do końca kwietnia br.

Stowarzyszenie

ul. Szkolna 4
32-052, Radziszów

Nasz rachunek:
Krakowski Bank Spółdzielczy
Oddział Skawina

10 8591 0007 0310
0561 8792 0001

Logowanie