Dzisiaj jest: Piątek, 24 maja 2024
Imieniny obchodzą: Jan, Joanna, Maria, Wincenty, Zuzanna, Zula
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 
Biuletyn nr 30
Rozmowa z doktorem Tomaszem Bednarzem - kierownikiem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Radziszów s. c.

- Panie doktorze, w naszej miejscowości przy ulicy Szkolnej został wybudowany nowy budynek ośrodka zdrowia. Kto jest jego właścicielem?
- Wraz z żoną jesteśmy wspólnikami Spółki Cywilnej "Przychodnia Radziszów", która powołała do życia NZOZ Przychodnia Radziszów świadczący usługi w zakresie ochrony zdrowia.
- Dlaczego podjęli Państwo decyzję o budowie nowej siedziby?
- Stary ośrodek nie spełnia już obowiązujących norm, gdyż pochodzi z lat 60., a koszt remontu i przystosowania go byłby zbyt wysoki. Wymagałoby to całkowitej przebudowy pomieszczeń oraz wymiany kanalizacji i sanitariatów, które nie spełniają unijnych norm sanitarnych. Budynek nie posiada podjazdów, ani windy, więc obecnie utrudniony jest dostęp dla pacjentów starszych i tych z problemami ruchowymi. Tacy pacjenci do przychodni przywożeni są samochodami, dla których teraz brakuje miejsca, gdyż nie ma odpowiedniego parkingu.
- Z zewnątrz budynek wygląda bardzo okazale_
- Cieszę się, że się Panu podoba. Chcieliśmy, aby nowy budynek - wybudowany przy wsparciu finansowym funduszy unijnych - był budynkiem na miarę XXI wieku, obiektem, którego nie powstydziłaby się żadna miejscowość. Zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz zastosowaliśmy najnowsze rozwiązania technologiczne.
- Jak wygląda budynek wewnątrz?
- Budynek ma trzy poziomy: część dolna przeznaczona jest do rehabilitacji, znajdują się tutaj: duża sala (40 m kwadratowych) do ćwiczeń, gabinet masażu, gabinet fizykoterapii podzielony na boksy oraz gabinet kardiologiczny. Poziom środkowy podzielony został na dwie części rozdzielone szklaną przegrodą: pierwsza - dla dzieci zdrowych, gdzie znajduje się gabinet pediatryczny, oraz gabinet zabiegowy, a w drugiej przeznaczonej dla osób chorych: rejestracja, drugi gabinet zabiegowy oraz gabinety lekarskie - internistyczny, ginekologiczny, pediatryczny, stomatologiczny. Na tym poziomie znajduje się także pomieszczenie dla apteki, którą będą prowadzić Państwo Mazurkiewiczowie ze starej apteki w Rynku. Do gabinetów będą mogli bez problemu dotrzeć pacjenci na wózkach oraz z ograniczeniami ruchowymi, ponieważ w budynku znajdują się odpowiednie podjazdy dla niepełnosprawnych. Na poziomie najwyższym zlokalizowane jest pomieszczenie administracyjno-szkoleniowe. W przyszłości może ono zostać przeznaczone na gabinet opieki całodobowej.
- Jak będą wyposażone gabinety ?
- To będzie przychodnia przyszłości, więc gabinety wyposażamy w najnowocześniejszy sprzęt potrzebny do pracy w poradni ogólnej jak również w poradniach specjalistycznych. Planujemy zakup: aparatu USG do badania internistycznego, kardiologicznego, przepływów naczyniowych, oraz drugiego aparatu USG do badań ginekologicznych, aparatów EKG, spirometru, unitu stomatologicznego, najnowszej generacji aparatów do fizykoterapii (lasero, magneto, elektroterapii).
- Lekarze jakich specjalności będą przyjmować pacjentów w przychodni ?
- W nowym miejscu będą pracować lekarze ze starej przychodni: Pan doktor Piotrowski, Pani doktor Kruczek i ja. Natomiast będzie nowy stomatolog, gdyż doktor Wojciech Berniak nie może przejść z przyczyn formalnych. Chcemy, aby w naszej przychodni pracowali lekarze następujących specjalności: ginekolog, laryngolog, kardiolog, pediatra, pulmonolog, dermatolog, neurolog. Będzie też uruchomiona poradnia medycyny pracy. Na miejscu będzie pobierany materiał do badań oraz analiz tak jak dotychczas we wtorki i piątki.
- Czy leczenie będzie bezpłatne?
- Podstawowa opieka zdrowotna będzie bezpłatna, w zakresie takim, jak w starym ośrodku. Leczenie specjalistyczne niestety w pierwszym okresie będzie płatne. Narodowy Fundusz Zdrowia odwołał nowe konkursy na tego typu usługi, przedłużając kontakty już zawarte do końca tego roku. Gdy tylko zostaną ogłoszone nowe konkursy na leczenie specjalistyczne chcemy w nich wziąć udział, aby móc prowadzić tego typu usługi w ramach Narodowego Fundusz Zdrowia, czyli nieodpłatnie.
- Czy będą organizowane akcje badań profilaktycznych?
- Tak, planujemy przeprowadzanie akcji badań profilaktycznych, podobnie jak robiliśmy to do tej pory w starym budynku.
- Kiedy zostanie uruchomiona nowa siedziba ośrodka zdrowia?
- Zapraszam do naszej nowej siedziby przy ulicy Szkolnej już od najbliższego poniedziałku 29 marca.
- Dziękuję za rozmowę.
rozmawiał Józef Niechaj

Plan odnowy miejscowości

Przygotowywany jest plan odnowy Radziszowa. W pracach biorą udział przedstawiciele działających na terenie wsi stowarzyszeń ("Nasz Radziszów", Ludowy Klub Sportowy, Ochotnicza Straż Pożarna, Stowarzyszenie Kobiet Twórczych, Orkiestra Dęta Sygnał, Kapela Ludowa), Sołtys i Rada Sołecka, przedstawiciele Rady Parafialnej, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Radziszowie, Dyrektor Przedszkola Samorządowego, Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Prezes Podkrakowskiej Izby Gospodarczej Andrzej Tutajewski oraz radni miejscy z terenu wsi. Dokument jest opracowywany przy współpracy i merytorycznym wsparciu Zespołu ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie oraz Lokalnej Grupy Działania "Blisko Krakowa". Plan odnowy miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013" działanie "Odnowa i rozwój wsi". Celem planu jest podtrzymanie lub odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania i zaplanowanie oraz przeprowadzenie tego w sposób oczekiwany i popierany przez lokalną społeczność. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszej sytuacji, gdy miasta oferują konkurencyjną alternatywę zamieszkania, a rolnictwo traci swą atrakcyjność jako źródło utrzymania, co prowadzi m.in. do migracji młodych ludzi, szczególnie tych lepiej wykształconych ze wsi do miasta. Idea odnowy wsi wyrasta z przekonania, że odnowiona, doinwestowana i ożywiona kulturowo wieś odzyska swoją atrakcyjność jako miejsce zamieszkania, zapewni swoim mieszkańcom godziwy standard i jakość życia oraz zdoła zatrzymać młodzież na miejscu. Nie jako "mini-miasto", wysoko zurbanizowana i konkurująca z ośrodkami miejskimi bogactwem oferty, ale właśnie jako "nowa wieś", nowoczesna, lecz ceniąca i zachowująca swój wiejski charakter i kulturową specyfikę. Plan odnowy ma więc charakter "planu małych kroków", które podejmowane przez mieszkańców przy finansowym i organizacyjnym wsparciu gminy, doprowadzić mają do trwałej poprawy miejscowych warunków życia. Plan Odnowy Miejscowości Radziszów obejmuje swoim zasięgiem obszar miejscowości. Opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT czyli mocne i słabe strony miejscowości, planowane kierunki rozwoju oraz przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztem i okresem realizacji. Plan odnowy Radziszowa jest planem otwartym, który będzie mógł być aktualizowany w zależności od potrzeb i uwarunkowań finansowych. Należy pamiętać, że przygotowanie przez mieszkańców miejscowości długofalowego programu rozwoju, opartego na wypracowanej wspólnie wizji jest pierwszym krokiem w programie rzeczywistej odnowy. Z przygotowanym projektem planu odnowy można zapoznać się na stronie internetowej: www.naszradziszow.com. Zespół pracujący nad planem odnowy Radziszowa zwraca się z apelem do mieszkańców o zgłaszanie swoich uwag i propozycji na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ., lub bezpośrednio do sołtysa Pana Antoniego Owcy do 10 kwietnia. Opracowany i zredagowany plan odnowy Radziszowa zostanie przedstawiony pod ocenę i głosowanie na Zebraniu Wiejskim, które planowane jest na połowę maja. Następnie Rada Miejska, musi podjąć stosowaną uchwałę akceptującą powyższy dokument. Plan odnowy powinien zostać ostatecznie przyjęty do końca czerwca 2010 roku.

Józef Niechaj

Spotkanie opłatkowe

W sali bankietowej Domu Parafialnego w Radziszowie 29 stycznia 2010 r. odbyło się spotkanie opłatkowe członkiń Stowarzyszenia Kobiet Twórczych i członków Stowarzyszenia "Nasz Radziszów". Na spotkanie przybyli też zaproszeni goście, a wśród nich m.in.: ksiądz Proboszcz Stanisław Kamionka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie Pan Marcin Kuflowski, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Skawiny Pan Jan Liskiewicz wraz z Paniami Kazimierą Skałubą i Czesławą Kopeć, sołtys Radziszowa Pan Antoni Owca, Prezes OSP w Radziszowie Pan Zbigniew Birówka, Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Radziszowie Pani Teresa Sławik i inni. Nawiązując do idei spotkań opłatkowych, zebrani zaśpiewali kilka kolęd i złożyli sobie życzenia na Nowy Rok 2010. Oprawę muzyczną zapewniła Kapela Ludowa z Radziszowa. Panowała miła i przyjazna atmosfera. Zebrani podzielili się wspomnieniami i planami działalności na obecny rok. O część gastronomiczną, zadbały Panie ze Stowarzyszenia Kobiet Twórczych.
Janusz Bierówka

Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej

W dniu 27 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP w Radziszowie na którym dokonano podsumowania działalności jednostki w roku 2009. W spotkaniu oprócz członków Straży Pożarnej uczestniczyli zaproszeni goście m. in.: Burmistrz Miasta i Gminy Skawina - Adam Najder, prezes Gminny OSP, zastępca burmistrza miasta i gminy Skawina-Stanisław Żak, sołtys wsi - Antoni Owca, prezes Podkrakowskiej izby Gospodarczej - Andrzej Tutajewski. Zebranie otworzył Prezes OSP Radziszów druh Zbigniew Birówka witając wszystkich uczestników, następnie został ustalony porządek spotkania oraz wybrano protokolanta (Agata Łachman), przewodniczącego zebrania (Leszek Zięba) oraz komisję wniosków i uchwał. Sprawozdanie z działalności OSP za rok 2009 zaprezentował druh Leszek Zięba. Największą inwestycją OSP był zakup samochodu pożarniczego marki Mercedes. Sprawozdanie finansowe przedstawił druh Jerzy Blak, sprawozdanie komisji rewizyjnej druh Grzegorz Łachman. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte przez członków OSP jednogłośnie. Następnie Prezes OSP Zbigniew Birówka przedstawił zebranym plan działania oraz finansowy na rok 2010. Głównym celem jest kontynuacja remontu budynku "Domu strażaka", wymiana ogrzewania - pieca CO, remont korytarza na parterze, rozbudowa garażu oraz wymiana dachu (na spadzisty). Kontynuowane będzie szkolenie druhów, organizacja zawodów przeciwpożarowych, planach jest również przyjęcie nowych członków OSP. Strażacy planują bliską współpracę z organizacjami oraz instytucjami działającymi w Radziszowie. W poczet członków OSP przyjęto dwie osoby: Katarzynę Zapagło oraz Artura Leśniaka. Po przedstawieniu planów rozpoczęła się dyskusja w której wzięli udział druhowie oraz zaproszeni goście.
JN

Z życia przedszkola

-22.XII.2009 - Wigilijny dzień w Przedszkolu w Radziszowie. Święta Bożego Narodzenia są najpiękniejszymi świętami, na które czekają nie tylko dzieci ale i dorośli. Tak było również w naszym przedszkolu. Dzieci odświętnie ubrane przy pięknie udekorowanej choince, śpiewały kolędy, recytowały wiersze. Wspólnie dzieliliśmy się opłatkiem, próbowaliśmy wigilijne potrawy specjalnie przygotowane na tę okoliczność.
-19.I.2010 - Dzień Babci i Dziadka. Jak co roku w naszym Przedszkolu organizujemy jasełka, które przedstawiamy z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci bardzo chętnie przygotowują się do występu. W pięknie udekorowanej sali w remizie, dzieci przedstawiły krótki program artystyczny poświęcony Babciom i Dziadkom . Maluszki brawurowo zatańczyły "Krakowiaka", pozostałe dzieci wcielając się w różne postaci z Szopki Betlejemskiej, recytowały i kolędowały małemu nowonarodzonemu Jezuskowi. Szczególny aplauz wzbudził występ Kasi Paciorek i jej pastorałki oraz kołysanka dla Jezuska I pięknie grający na skrzypeczkach świerszczyk. Wszyscy goście przy ciastku i kawie długo oklaskiwali występy przedszkolaków.
-21.I.2010 - Spotkanie opłatkowe dla samotnych. Nasze przedszkole po raz pierwszy wystąpiło z Jasełkami na spotkaniu opłatkowym dla samotnych, organizowanym przez księdza proboszcza Stanisława Kamionkę. Dzieci po raz kolejny z wielkim zaangażowaniem przedstawiły misterium Jasełkowe. Zgromadzonym gościom bardzo podobał się występ przedszkolaków. Po występach mali artyści otrzymali słodkie upominki.

 

Beata Nowotny

Biblioteka w sieci

Współczesna biblioteka staje się obecnie nie tylko "wypożyczalnią" książek, a centrum informacji. Nasza powolutku też dąży do standardów XXI w. Jak już wiadomo, od poprzedniego roku biblioteka wyposażona jest w 3 komputery podłączone do Internetu, z którego można korzystać za darmo.

W tym roku poszliśmy o krok dalej. Został założony blog naszej książnicy pt. Biblioteka na t(r)opie. Odwiedzić nas można na stronie: www.bpradziszow.blogspot.com. Można na niej znaleźć informacje dotyczące wydarzeń mających miejsce w tej małej instytucji kultury, a także wydarzenia z życia kulturalnego ogólnopolskiego. Maturzyści znajdą pomoc w napisaniu bibliografii przedmiotowej i podmiotowej do prezentacji maturalnej. Codziennie aktualizowany jest dział Kalendarium, a na bieżąco uzupełniany jest dział Zaproszenia. Z biblioteką można skontaktować się telefonicznie: 12 275 11 44 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Nie zapomnijmy jednak o podstawowych zadaniach biblioteki, a więc gromadzeniu, opracowaniu i udostępnianiu książek. Dla łatwiejszego odnalezienia się w bibliotece maluchów powstaje kącik dla nich. Pozwoli im na szybsze dotarcie do książki odpowiedniej do wieku małego czytelnika. Dla osób dorosłych udogodnieniem jest obklejenie książek odpowiednim kolorem do danego działu.

Anna Piwowarska

Zajęcia w bibliotece

Biblioteka rozpoczyna cykl "Akcja głośnego czytania" dla przedszkolaków oraz uczniów klas młodszych. Zajęcia odbywać się będą w każdą środę (od kwietnia) w bibliotece. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefoniczne bądź e-mailowo, a także przed zajęciami. Pierwsze zajęcia odbędą się 7 kwietnia. 25 maja br. zapraszamy dzieci w wieku od 4 do 6 lat na zajęcia plastyczne. Tematem przewodnim spotkania będzie zbliżający się Dzień Matki.
Anna Piwowarska

Konkurs na świąteczną dekorację domów - rozstrzygnięty

W okresie pomiędzy Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, komisja konkursowa w składzie: przewodniczący dr Romuald Piotrowski, Katarzyna Wieczorek, Robert Pająk i Janusz Bierówka przemierzyli wszystkie ulice w Radziszowie, oglądając dekoracje - iluminacje domów i posesji. Już od kilku lat organizowany przez Stowarzyszenie "Nasz Radziszów" konkurs spowodował, że z roku na rok nasza miejscowość wygląda coraz piękniej i bardziej kolorowo na ten najpiękniejszy okres w roku. Dekoracje są coraz bardziej fantazyjne i oryginalne. Zaobserwować można prawdziwą, dobrze pojętą rywalizację. Tradycyjnie już, podczas spotkania opłatkowego członków Stowarzyszenia "Nasz Radziszów" miało miejsce wręczenie nagród dla laureatów konkursu. Sponsorem w tym roku był Zakład Elektroinstalacyjny ZELPIG s.c. Piotr i Grzegorz Pietrzko ze Skawiny. Jako nagrody przekazano zestawy do dekoracji domów na najbliższy okres, a były to: kurtyny świetlne, sopelki diodowe i wąż świetlny ze sterownikiem.
Laureaci:
I miejsce Pan Dariusz Wielowski z ul. ZadworzeII miejsce Państwo Maria i Franciszek Paciorkowie z ul. WidokowejIII miejsce Państwo Jadwiga i Leszek Ziębowie z ul. Zawodzie
Laureatom wręczono również okolicznościowe dyplomy.
Janusz Bierówka

Konkurs na najpiękniejszą pisankę

Stowarzyszenie "Nasz Radziszów" po raz kolejny ogłasza konkurs na najpiękniejszą pisankę wielkanocną . Prace przyjmowane będą po każdym święceniu pokarmów w Wielką Sobotę. Do pisanek zapakowanych w woreczki proszę dołączyć karteczkę, na której podane będzie imię, nazwisko i wiek autora. Wszystkie prace zostaną wystawione na czas świąt na ołtarzu bocznym. Rozdanie nagród nastąpi w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, po mszy świętej o godz. 11.20. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich: dzieci, młodzież i dorosłych.
Małgorzata Niechaj

Zaproszenie na wycieczkę

Stowarzyszenie "Nasz Radziszów" zaprasza w dniu 18 kwietnia (niedziela) na wycieczkę autokarową do SZCZEPANOWA, DĘBNA i NOWEGO WIŚNICZA. W programie: Msza święta w Szczepanowie, zwiedzanie miejsc kultu św. Stanisława Biskupa Męczennika, zwiedzanie zamku w Dębnie, przerwa obiadowa w Nowym Wiśniczu i zwiedzanie zamku w Nowym Wiśniczu.
Zbiórka o godz. 7:50 na zajezdni autobusowej przy szkole w Radziszowie.
Powrót około godz. 17:15
Koszt wyjazdu (transport i ubezpieczenie) 30,00 zł od osoby.
Bilety wstępu wraz z usługą przewodnicką: 19,00 zł;
ulgowe 13,00 zł (każdy reguluje indywidualnie)
Zapisy i wpłaty u Pana Roberta Pająka, Radziszów ul. Zawodzie 19
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie 0-501-186-551

Apel

Wyjątkowo długa i uciążliwa zima już za nami. Z utęsknieniem wszyscy czekamy na oznaki wiosny, na słońce i bujną zieleń. Zanim jednak podrośnie trawa, po stopieniu się śniegu jest szaro i mało przyjemnie. Ale jak by tego było mało, spod śniegu wyłoniły się wzdłuż naszych dróg śmieci, butelki, puszki i inne przedmioty, które tam nigdy nie powinny się znaleźć. Czas przedświąteczny to czas rekolekcji, wyciszenia się, oczekiwania na przeżycie największej tajemnicy naszej religii, ale też i sprzątania naszych mieszkań, podwórek i otoczenia. Znajdźmy czas, choć kilka minut, by posprzątać też wzdłuż naszych dróg i rowów pełnych śmieci. Troska o środowisko dane nam we władanie przez Stwórcę jest naszym świętym obowiązkiem. Co prawda można rzec, że zaśmiecone jest wszędzie, nie tylko w Radziszowie, ale postarajmy się, by nasza piękna miejscowość, nasza _Mała Ojczyzna_ wyróżniała się tym, że u nas jest czysto i przyjemnie.

W skrócie

- Uchwałą RM w Skawinie nadano nazwy dwóm drogom: nr 1536 - ul.Stawowa, nr 991 - ul. Spokojna.
- 3 stycznia 2010 r. w kościele w Radziszowie odbył się zorganizowany przez Stowarzyszenie "Nasz Radziszów" i Parafię Radziszów koncert kolęd w wykonaniu uzdolnionej wokalnie radziszowianki - Kingi Rataj. Artystka zaprezentowała najpopularniejsze, dobrze wszystkim znane kolędy, jak też pastorałki i pieśni nawiązujące do okresu Bożonarodzeniowego.
- 12 lutego 2010 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Stowarzyszenia "Nasz Radziszów".
-W spotkaniu opłatkowym Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, które odbyło się 24 stycznia 2010 roku uczestniczyli reprezentanci Stowarzyszenia Nasz Radziszów: Małgorzata Niechaj, Józef Niechaj, Janusz Bierówka.
- 28 lutego 2010 r. naszą parafię wizytował ksiądz biskup Jan Zając.
- Rekolekcje Wielkopostne, które odbyły się w parafii św. Wawrzyńca w dniach 14-17 marca głosił ks. Jerzy Pohneribka z Ukrainy.
- Kolejny Międzynarodowy Bieg Skawiński odbędzie się 15 maja br. Trasa biegu głównego na dystansie 10 km będzie przebiegała między innymi przez Radziszów, ulicami Skawińską, Jana Pawła, Rynek. Stowarzyszenie _Nasz Radziszów_ ufundowało puchary dla najlepszego biegacza i biegaczki z Radziszowa. Ze szczegółami dotyczącymi imprezy można zapoznać się na stronie internetowej www.biegskawina.pl.

 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja"
Życzy Stowarzyszenie "Nasz Radziszów"


Świąt pogodnych i radosnych
ciepłych, mimo zimnej wiosny.
Szczęścia jakie bywa w bajkach,
smacznej szynki, także jajka.
Paru kropel do przepicia
i dyngusa, jako zwyczaj.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO...
sołtys

Stowarzyszenie

ul. Szkolna 4
32-052, Radziszów

Nasz rachunek:
Krakowski Bank Spółdzielczy
Oddział Skawina

10 8591 0007 0310
0561 8792 0001

Logowanie