Dzisiaj jest: Piątek, 21 czerwca 2024
Imieniny obchodzą: Albaniusz, Alicja, Alojzy, Alojza, Demetria, Domamir, Marta, Teodor
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 
Biuletyn nr 29

Wystawa i sesja

W dniu 17 września 2009 r. przy udziale władz Miasta i Gminy Skawina, przedstawicieli wielu środowisk z naszej Gminy i przy artystycznej oprawie Kapeli Ludowej z Radziszowa, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej otwarta została wystawa promująca Skawinę i inne miejscowości w gminie. Bardzo dużo miejsca na wystawie zlokalizowanej na I piętrze poświęcono naszej miejscowości. Można tam zapoznać się z interesującymi informacji dotyczącymi naszej Gminy, zobaczyć stare i współczesne fotografie, jak również eksponaty wypożyczone z Izby Regionalnej w Radziszowie. Ekspozycja będzie czynna do końca lutego 2010 r.

"Okolice metropolii. Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość" to tytuł konferencji naukowej, jaka odbyła się w dniach 17 i 18 września br. w Pałacyku Sokół w Skawinie. Organizatorami były: Miejska Biblioteka Publiczna w Krakowie, Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie i Pracownia Edukacji Regionalnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN z Krakowa. Tematyka konferencji dotyczyła zagadnień małych ojczyzn i ich funkcjonowania w aspektach - kulturowym, literackim, dydaktycznym, geograficznym i historycznym ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych relacji prowincji i metropolii, którą dla nas jest niewątpliwie Kraków. Podczas konferencji przedstawiono wiele interesujących referatów, które poszerzały wiedzę uczestników o szereg zagadnień. Na konferencji nie zabrakło referentów z Radziszowa. Członkowie naszego Stowarzyszenia przygotowali i zaprezentowali następujące referaty: Mgr Małgorzata Niechaj - "Twórczość rzeźbiarza Wita Wisza - od metropolii do prowincji"; Mgr Barbara Bierówka - "Mieszkańcy i pejzaże gminy Skawina w filmie Jerzego Kawalerowicza i Kazimierza Sumerskiego pt. "Gromada""; Mgr Józef Niechaj - "Rola zbiorów materiałów archiwalnych w badaniach nad dziejami wsi na przykładzie Radziszowa". Zgodnie z zapowiedzią organizatorów, być może już z początkiem 2010 r. ukaże się wydanie książkowe, w którym zebrane zostaną wszystkie zaprezentowane na tej sesji referaty. Będzie to wyjątkowe kompendium wiedzy, przydatne wielu zainteresowanym tematyką związaną z naszym regionem.

Janusz Bierówka

Pamięć o grobach zasłużonych dla Radziszowa

Stowarzyszenie "Nasz Radziszów" tradycyjnie od kilku lat czci pamięć zasłużonych dla Radziszowa, składając na ich grobach ufundowane przez siebie wiązanki i znicze. Przed dniem Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym młodzież ze Szkoły Podstawowej z Radziszowa wraz z opiekunami, członkami naszego Stowarzyszenia złożyła wiązanki kwiatów oraz zapaliła znicze na grobach: Nieznanego Żołnierza, rodziny Hallerów, rzeźbiarza Wita Wisza, oraz księży Władysława Proroka i Wojciecha Lurańca. Przedstawiciele Stowarzyszenia odwiedzili także groby księży z naszej parafii znajdujące się na krakowskich cmentarzach: proboszcza Marcelego Zaussa na Cmentarzu Rakowickim, proboszcza Nikandra Mrożka na Cmentarzu Salwatorskim
Józef Niechaj

Szósta kwesta na cmentarzu parafialnym

Już po raz szósty członkowie Stowarzyszenia "Nasz Radziszów" zorganizowali kwestę na radziszowskim cmentarzu. Kwestujący zbierali datki do puszek przez dwa dni: 30 października i we Wszystkich Świętych. Tym razem Stowarzyszenie wspierane było przez młodzież z radziszowskiego gimnazjum i wolontariuszy: Panie Marię Wiecheć, Danutę Michalin, Zdzisławę Bałę i Małgorzatę Paciorek ze Stowarzyszenia Kobiet Twórczych z Radziszowa, Pana Adama Woźniczkę sołtysa Jurczyc, Pana Leszka Krupnika Prezesa Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Hallera i Halerczyków z Jurczyc, Pana Marka Radziszowskiego z Rady Sołeckiej z Radziszowa, Pana Stanisława Radziszowskiego z LKS Radziszowianka, Pana Tadeusza Pająka, Pana Tadeusza Jaskułę i Pana Tomasza Ożoga. Wszystkim wspierającym Stowarzyszenie SERDECZNIE DZIĘKUJE ! Komisja w składzie: Małgorzata Niechaj, Katarzyna Wieczorek, Barbara Bierówka, Józef Niechaj i Janusz Bierówka po otwarciu puszek dokonała przeliczenia ich zawartości. W ciągu tych dwóch dni, zebrano kwotę: 6.223,22zł (sześć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote i dwadzieścia dwa grosze).

Wszystkim, którzy przyłączyli się do zebrania tak imponującej kwoty składamy serdeczne podziękowania!!! Ponieważ koszt renowacji nagrobka Ś.P. Anieli Janikowej wynosił 17.500,00zł, w przyszłym roku, po raz kolejny Stowarzyszenie będzie kwestować na ten sam cel.

JB

Informacja o zakończeniu realizacji projektu

20 listopada 2009 roku członkowie Stowarzyszenia "Nasz Radziszów": Barbara Rybałtowska, Irena Zawadzińska, Dorota Karaś, Robert Pająk zakończyli realizację projektu pt. "Historia szkoły w Radziszowie w 100. rocznicę jej lokalizacji w dworze Dzieduszyckich". W ramach projektu uczniowie klas 1-6 uczestniczyli w prelekcji i pokazie multimedialnym na temat historii szkoły w Radziszowie oraz w wycieczkach do Krakowa, gdzie oglądali dawną klasę lekcyjną w Muzeum Etnograficznym oraz zwiedzili miejsca związane z patronem szkoły św. Stanisławem. Na podstawie tych działań przeprowadzono wśród dzieci 2 konkursy: plastyczny (dla uczniów klas 1-3) oraz wiedzy o historii szkoły (dla uczniów klas 4-6). Na zakończenie projektu wyłoniono laureatów tych konkursów oraz przyznano wyróżnienia.
Wyniki konkursu plastycznego:
I miejsce: Maria Pachel
II miejsce: Daria Jaskuła
III miejsce: Klaudia Droździewicz

Wyróżnienia przyznano Klaudii Talaga i Basi Kuczara oraz klasie Ia (praca grupowa). Laureaci i wyróżnieni otrzymali w nagrodę farby, puzzle i słodycze. Wśród uczniów klas IV-VI przeprowadzono finał konkursu wiedzy. Zakwalifikowało się do niego 10 dzieci: Adam Jasiołek, Tomasz Kutek, Paulina Łachman, Bartłomiej Okarmus, Jakub Orlicki, Kasia Paciorek, Maciej Sala, Monika Szymula, Karolina Wasyl, Magdalena Zapała. Ta "dziesiątka" zmagała się z trudnymi pytaniami dotyczącymi historii szkoły w Radziszowie oraz jej patrona św. Stanisława biskupa, wykazując się doskonałą wiedzą. Rywalizacji towarzyszyły wielkie emocje, a na zakończenie konkursu wszyscy z radością i uśmiechem na twarzy odbierali nagrody.

Wyniki konkursu wiedzy:
I miejsce: Magdalena Zapała (nagroda - odtwarzacz mp4)
II miejsce: Kasia Paciorek (nagroda - zestaw słuchawkowy)
III miejsce: Adam Jasiołek (album i pendrive)
Pozostałe dzieci otrzymały wyróżnienia i zostały nagrodzone pendrivami. Dzięki projektowi uczniowie lepiej znają historię swojej szkoły w Radziszowie i jej patrona św. Stanisława. Projekt zrealizowało Stowarzyszenie "Nasz Radziszów" we współpracy ze Szkołą Podstawową. Projekt finansowany ze środków pozyskanych przez Stowarzyszenie "Nasz Radziszów" w ramach konkursu organizowanego przez UMiG w Skawinie. Autorami tego projektu byli Barbara Rybałtowska, Janusz Bierówka i Robert Pająk.
Robert Pająk

Z życia przedszkola.

Zostało odnowione ogrodzenie naszego przedszkola. Pani dyrektor zwróciła się z prośbą do rodziców dzieci z przedszkola o wykonanie prac remontowych przy ogrodzeniu naszej placówki. W odpowiedzi na prośbę natychmiast zgłosili się ochotnicy, dzięki którym zostało odnowione ogrodzenie wokół przedszkola. Metalowe pręty zostały oczyszczone z rdzy i pomalowane farbą antykorozyjną. Te prace wykonali: Jacek Czubaj, Krzysztof Chodnik, Alicja i Jan Okarmus, Alina Śliwa, Stanisław Janik, Janina Chodnik, Czesław Śliwa, Ilona Firlej, Danek Czerniawski, Agnieszka Gorzeń. Rodzice zapewnili również niezbędny sprzęt i materiały.
-21.09.2009 r. Gościliśmy w naszej placówce dzieci z Samorządowego przedszkola nr 1 w Skawinie. Już tradycją stało się to, że zapraszamy do nas dzieci z zaprzyjaźnionego przedszkola skawińskiego. W tym roku zorganizowaliśmy gościom zwiedzanie pracowni plastycznej w Radziszowie, która produkuje ozdoby z gliny. Dzieci miały okazję do zapoznania się ze wszystkimi etapami procesu powstawania ozdób: projektowania, modelowania, wypalania i ozdabiania produktów. Ponadto mogły bawić się w naszym ogrodzie przedszkolnym oraz "raczyć" się kiełbaską z grilla.
-14.10.2009 r. W przedszkolu odbyły się uroczystości: Święta Edukacji Narodowej oraz pasowanie na przedszkolaka. Dzieci zaprezentowały bogaty program artystyczny dla kolegów i koleżanek, rodziców i nauczycieli. Przedszkolaki złożyły przyrzeczenie "Być dobrym przedszkolakiem". Pani dyrektor pasowała każde dziecko i wręczała dzieciom odznakę "Jestem przedszkolakiem".
-05.12.2009 r. Odwiedził przedszkole w Radziszowie św. Mikołaj. Obdarował prezentami nasze grzeczne dzieci. Natomiast w zamian, przedszkolaki przedstawiły program artystyczny. Dzieci recytowały wierszyki i śpiewały piosenki o św. Mikołaju.
Teresa Markowicz

Kapliczka św. Floriana odnowiona

W dniu 19 listopada br. miało miejsce poświęcenie odnowionej kapliczki św. Floriana w Radziszowie przy ul. Skawińskiej. Poświęcenia w obecności m.in.: Starosty Powiatu Krakowskiego Pana Józefa Krzyworzeki, Sekretarza Powiatu Pana Adama Wójcika, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego Pana Andrzeja Pałacha, radnych powiatowych Pani Urszuli Stochel i Pana Janusza Cerka, sołtysa Radziszowa Pana Antoniego Owcy, Prezesa Stowarzyszenia "Nasz Radziszów" Janusza Bierówki i innych pracowników Starostwa Powiatowego w Krakowie jak też osób reprezentujących konserwatora, dokonał Proboszcz radziszowskiej parafii ks. Stanisław Kamionka. Kapliczka położona w pasie drogi powiatowej odnowiona została w części za środki finansowe pozyskane przez Starostwo Powiatowe w Krakowie z grantu Województwa Małopolskiego, a w części za środki własne Starostwa. O odnowienie tej cennej kapliczki, tak ze względów historycznych, jak i kompozycyjno - artystycznych, zabiegało w Starostwie Stowarzyszenie "Nasz Radziszów". Cieszymy się, że ta, do niedawna w najgorszym stanie technicznym kapliczka, odzyskała dawny blask i przetrwa jako znak historii i pobożności radziszowian dla kolejnych pokoleń.
Janusz Bierówka

Renowacja nagrobka na cmentarzu zakończona

Jesienią dobiegły końca prace renowacyjne przy nagrobku Ś.P. Anieli Janikowej na radziszowskim cmentarzu. To już czwarty odnowiony z inicjatywy Stowarzyszenia "Nasz Radziszów" obiekt. Koszty trzech pierwszych nagrobków w dużej części pokrywane były ze środków pozyskanych podczas zbiórek przeprowadzanych przez członków Stowarzyszenia i osoby współpracujące, w czasie kwest organizowanych we Wszystkich Świętych. Przed kilkoma laty Stowarzyszenie rozpoczęło akcję ratowania starych, kamiennych nagrobków, by pozostawić na cmentarzu piękne przykłady rzeźby cmentarnej z XIX i początku XX wieku. Za wsparcie finansowe w realizacji tego zadania wdzięczni jesteśmy parafianom z Radziszowa i Jurczyc, jak też osobom z poza parafii, które od kilku lat nie szczędzą datków kwestującym. Stowarzyszenie podjęło taką inicjatywę dlatego, że obiekty te nie mogły być odnowione przez rodziny zmarłych, gdyż ich potomkowie już nie żyją, bądź nie mieszkają w Radziszowie. Od wielu lat nie były odnawiane, ani też nikt nie stawiał świec i kwiatów na tych grobach. Wyjątkiem jest grób Ś. P. Andrzeja Pająka, którym opiekuje się rodzina Państwa Jaskułów z ul. Rynek, mimo iż nie są krewnymi zmarłego. Pani Jaskułowa przekazała na cel remontu tego cennego obiektu, autorstwa Wita Wisza, kwotę 700 zł. Odnowiony w bieżącym roku nagrobek Ś.P. Anieli Janikowej, zmarłej przedwcześnie, w 33 roku życia, wykonany w stylu eklektycznym z figurą Zmartwychwstałego Chrystusa, nie rzucał się w oczy. Był szaro - czarny, porośnięty mchem i glonami. Piękne detale architektoniczne i zdobienia rozpadały się po dotknięciu. Czas i tzw. kwaśne deszcze zrobiły swoje. Praca konserwatora przyniosła wspaniałe efekty. Dziś z daleka zwraca na siebie uwagę bielejąca postać Pana Jezusa po lewej stronie cmentarza. Nagrobek wygląda jak nowy, a już zapewne przetrwa długie lata. Coraz mniej na wiejskich cmentarzach w okolicy takich nagrobków. Niszczeją i rozpadają się. A to wielka szkoda. Kiedyś groby na naszych cmentarzach wieńczyły drewniane krzyże, a tylko na grobach ludzi bogatych wznoszone były kamienne rzeźby. To zrozumiałe, że bezpowrotnemu zniszczeniu uległy drewniane krzyże, ale powinniśmy ratować piękne przykłady rzeźb cmentarnych, by przetrwały kolejne dziesięciolecia. Do renowacji na cmentarzu parafialnym pozostały jeszcze dwa cenne obiekty, którymi nikt się nie opiekuje. W przyszłości Stowarzyszenie planuje poddać remontowi nagrobek Marii z Peszkowskich Zauss i Jana Zaussa oraz postument zwieńczony żelaznym krzyżem z wieży naszego kościoła, ulokowany w narożniku cmentarza od strony kładki na rzece Skawince. Ten krzyż trafił na cmentarz po renowacji wieży kościelnej, prawdopodobnie po pożarze kościoła w I połowie XIX wieku. .

W tym roku przypada 200 rocznica założenia naszego cmentarza. Dokładnie 3 maja 1809 r. dokonano poświęcenia miejsca pod cmentarz na gruntach ofiarowanych przez hrabinę - kollatorkę Ludwikę z Dzieduszyckich Szeptycką.

Janusz Bierówka

Zbiory w radziszowskiej bibliotece

Biblioteka w Radziszowie otrzymała w 2009 roku od Stowarzyszenia "Nasz Radziszów" ponad 1300 pozycji książkowych. Są to głównie biografie pisarzy, muzyków oraz innych osobistości z różnych dziedzin życia. Zbiory te są sukcesywnie opracowywane i udostępnianie czytelnikom. Jednakże z braku miejsc w pomieszczeniu bibliotecznym nie wszystkie mogą być umieszczone na regałach. Oprócz tych darów również osoby prywatne przekazały swoje książki, w których można odnaleźć książki popularne wśród (nie tylko!) kobiet, a także lektury szkolne. Nie można też zapomnieć o wpływach nowości z zakupów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie. Dokładniejsze dane zostaną zamieszczone w następnym numerze, gdyż zakupy na rok 2009 nie zostały jeszcze zakończone.
Anna Piwowarska

Konkurs na świąteczną dekorację domów

Stowarzyszenie "Nasz Radziszów" ogłasza kolejną edycję konkursu na najpiękniej przystrojony dom (ogród) na czas Świąt Bożego Narodzenia. Komisja w składzie: Katarzyna Wieczorek, Romuald Piotrowski, Józef Niechaj i Robert Pająk oceni dekoracje w okresie pomiędzy Świętami a Nowym Rokiem. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas spotkania opłatkowego Stowarzyszenia w styczniu 2010 r. Listę zwycięzców opublikujemy także w kolejnym numerze Biuletynu. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konkursie. Liczymy, że Radziszów w tym roku będzie co najmniej tak rozświetlony, jak w roku ubiegłym. Sponsorem nagród jest firma: Zakład Elektroinstalacyjny ZELPIG s.c. Piotr Pietrzko i Grzegorz Pietrzko.
Małgorzata Niechaj

Koncert kolęd

W kościele parafialnym w Radziszowie w dniu 14 stycznia 2010 r. o godzinie 14.30 odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu mieszkanki naszej miejscowości Kingi Rataj, której będzie akompaniował Konrad Mastyło. Organizatorem koncertu jest Parafia oraz Stowarzyszenie "Nasz Radziszów". Wstęp na koncert jest bezpłatny. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców i gości.
MN

Zebranie Wiejskie w Radziszowie.

W dniu 29 listopada br. odbyło się w Domu Strażaka coroczne Zebranie Wiejskie (organ uchwałodawczy Sołectwa). W zebraniu wzięli udział zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Jacek Krupa, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Adam Najder, zastępca burmistrza Stanisław Żak, Dyrektor Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Dorota Książek, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego Andrzej Pałach, Zastępca Komendanta Policji w Skawinie, przedstawiciel Straży Miejskiej w Skawinie, radni z terenu Radziszowa. W obradach wzięło udział około 80 mieszkańców naszej miejscowości. Spotkanie rozpoczął sołtys Antoni Owca, witając wszystkich przybyłych uczestników. Następnie wybrano protokolanta zebrania, Roberta Pająka. Sołtys przedstawił sprawozdanie z działalności swej i Rady Sołeckiej za rok 2009, dokonał oceny stanu Sołectwa, analizy potrzeb i możliwości w chwili obecnej i najbliższej przyszłości. W tym okresie odbyło się 9 posiedzeń Rady Sołeckiej, podczas których poruszano sprawy dotyczące, aktualnych problemów wsi i jej mieszkańców. Przedstawiając informację dotyczącą działań na terenie wsi sołtys wymienił inwestycje dokonane w ostatnim roku, oraz zwrócił uwagę obecnych na spotkaniu przedstawicieli władz na nierozwiązane niektóre problemy wsi: zbyt małą ilość chodników, brak dobrego dojazdu do nowego ośrodka zdrowia, konieczność powiększenia przedszkola i budowy placu zabaw dla dzieci. Wymienił również planowane a nie zrealizowane inwestycje gminne na terenie naszej miejscowości: boisko sportowe (Orlik), ścieżka edukacyjna w lesie Bronaczowa, rozpoczęcie remontu dworu Dzieduszyckich. Zostało przedstawione sprawozdanie dotyczące wydatkowania tzw. funduszu sołeckiego. Po wystąpieniu sołtysa głos zabrał burmistrz Adam Najder, informując zebranych o planach dotyczących inwestycji w Radziszowie w kolejnych latach. Najważniejszą inwestycją jest budowa kanalizacji, która ma się rozpocząć w roku 2010. Będą również przygotowane kolejne projekty dotyczące budowy chodników (ul. Zawodzie i ul. Brzegi), planowany jest remont budynku szkoły, oraz przebudowa ulicy Szkolnej. Remont budynku dworu jest niemożliwy bez środków zewnętrznych, których niestety Gmina nie otrzymała. Na koniec Burmistrz zaapelował do wszystkich mieszkańców o wspólne działanie na rzecze własnej miejscowości. Kolejnym mówcą był Andrzej Pałach Dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, który zaprezentował plany inwestycyjne dotyczące budowy chodników i nowej nawierzchni na drogach. Głos zabrał również poseł na sejm RP Jacek Krupa oraz został odczytany list posła na sejm RP Andrzeja Adamczyka. Podczas rozpoczętej następnie dyskusji mieszkańcy poruszali między innymi sprawy: braku odwodnienia ulic, oświetlenia ulic, sposobu prowadzenia budowy chodnika przy ulicy Zadworze, konieczności poprawy jakości nawierzchni na ulicach gminnych. Sołtys Antoni Owca przedstawił plan wydatków z tzw. funduszu sołeckiego na rok 2010. Zebranie zatwierdziło jednogłośnie wykonanie budżetu za rok 2009, przyjęło jednogłośnie projekt podziału i realizacji budżetu na rok 2010 oraz uchwaliło wnioski o nadanie nazw ulic drogom: nr 1536 - ul.Stawowa - jednogłośnie i nr 991 - ul. Spokojna przy dwóch wstrzymujących się od głosu. Wnioski te skierowane zostały do Rady Miejskiej, która podejmie stosowną uchwałę.
Józef Niechaj

W skrócie

  • - Została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa na części ulicy Brzegi od kładki na Skawince do stacji kolejowej PKP Rzozów. (około 550 m).
  • - Trwa budowa chodnika przy ulicy Zadworze, na odcinku około 200 m.
  • - Straż Pożarna w Radziszowie nabyła wóz strażacki marki Mercedes.
  • - Wniosek Gminy o remont dworu Dzieduszyckich po kolejnej ocenie został przesunięty na 5 rezerwowe miejsce.
  • - Zakończyła się jesienna runda rozgrywek piłkarskich klasy A grupa 2. LKS Radziszowianka zajmuje 5 miejsce z dorobkiem 27 punktów, liderem grupy jest zespół Wiślanie z Jaśkowic który jesienią zdobył 34 punkty.
  • - 10 grudnia odbyło się w Domu Strażaka spotkanie z posłem na sejm RP Panem Andrzejem Adamczykiem. Poseł złożył między innymi obietnicę pomocy w sprawie poprawy bezpieczeństwa powodziowego.
Łamiąc z Wami kruszek bieli cudem żłobka chcę się dzielić. Siadam z Wami wokół stołu przekazując znak pokoju... Niech ta Gwiazdka z nad Betlejem w każde ludzkie serce wleje żar miłości, tolerancji, wybaczania i da odczuć bliskość Pana!! Wszystkiego najlepszego /sołtys/

Radosnego oczekiwania i gotowości na przyjęcie Bożego Syna do swego życia, mocy Ducha Świętego, który pomoże nam uwielbiać Boga i zasiewać ziarno pokoju wśród bliskich. Wielu darów Bożych w Nowym Roku! Życzą czytelnikom członkowie Stowarzyszenia "Nasz Radziszów"

Stowarzyszenie

ul. Szkolna 4
32-052, Radziszów

Nasz rachunek:
Krakowski Bank Spółdzielczy
Oddział Skawina

10 8591 0007 0310
0561 8792 0001

Logowanie