Dzisiaj jest: Piątek, 21 czerwca 2024
Imieniny obchodzą: Albaniusz, Alicja, Alojzy, Alojza, Demetria, Domamir, Marta, Teodor
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 
Biuletyn nr 26
Wniosek o dotację na remont dworu Dzieduszyckich w Radziszowie.
Dziewiątego marca br. minął termin składania pełnej dokumentacji projektowej do wniosku Gminy Skawina złożonego w ramach projektu Małopolski Regionalny Program Operacyjny działanie 3.2 Schemat A-Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych pt. Remont adaptacyjny dworu Dzieduszyckich w Radziszowie. Jednym ze składników dokumentacji była uchwała Rady Miasta Skawina o zabezpieczeniu środków własnych na remont. W tym celu w dnia 5 marca została zwołana specjalna sesja RM na której podjęto uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na rok 2009 w części: limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Skawina na lata 2009-2011 w pozycji 16 dla zadania pod nazwą "Renowacja dworu Dzieduszyckich w Radziszowie". Z budżetu Gminy na to zadanie została przeznaczona kwota 1 967 080 zł, rozłożona na poszczególne lata: rok 2009 - 17 080 zł, 2010 - 1 275 000 zł, 2011 - 675 000 zł. Warto przypomnieć że łączny koszt remontu dworu wynosi na dzień dzisiejszy: 6 296 856 zł, a wnioskowana kwota - 4 491 267 zł. Projekt jest jednym z 25 wniosków o dotacje, w ciągu kilku najbliższych miesięcy zapadnie ostateczna decyzji o przyznaniu środków na remont. W przypadku pozytywnej decyzji remont budynku dworu powinien się zakończyć do 2012 roku.
Konkurs na najpiękniejszą pisankę.
Stowarzyszenie "Nasz Radziszów" po raz kolejny ogłasza konkurs na najpiękniejszą pisankę. Prace przyjmowane będą po każdym święceniu pokarmów w Wielką Sobotę. Do pisanek zapakowanych w woreczki proszę dołączyć karteczki, na których podane będą imię, nazwisko i wiek autora. Każda praca wystawiona zostanie na czas świąt na ołtarzu bocznym. Rozdanie nagród nastąpi w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, po mszy świętej o godz. 11.20. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich: dzieci, młodzież i dorosłych.
Przedszkole w Radziszowie.
Gminny konkurs ekologiczny odbędzie się w przedszkolu 29 kwietnia 2009 r. Profesjonalne jury będzie oceniać zadania wykonywane przez dzieci. W składzie jury zasiadać będą: Kierownik Wydziału Edukacji Zdrowia i Kultury - Paweł Kolasa, Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska - Barbara Ptak, leśniczy - Kazimierz Kaczmarczyk.
Dzień rodziny odbędzie się 4 czerwca 2009 r. o godz. 15.30. Dyrekcja oraz personel zaprasza rodziny przedszkolaków na wspólny "Piknik" w ogródku przedszkolnym. Będzie można obejrzeć występy artystyczne dzieci, pobawić się razem z nimi, a także zjeść pieczoną kiełbaskę.
Zapisy do przedszkola.
Przedszkole Samorządowe w Radziszowie ogłasza zapisy dzieci w wieku od 3 do 6 lat na rok szkolny 2009/2010. Zapisu dziecka dokonują rodzice lub opiekunowie poprzez złożenie w przedszkolu wypełnionej karty zgłoszenia. Wydawanie i składanie kart odbywać się będzie od 16 marca do 17 kwietnia 2009 r. w godz. od 7.00 do 16.00. Do zapisu serdecznie zapraszamy rodziców wraz z dziećmi. Będzie można zapoznać się z warunkami lokalowymi placówki, personelem obsługowym i nauczycielami oraz zasięgnąć dodatkowych informacji. Dzieci będą mogły pobawić się z rówieśnikami na sali lub w ogrodzie przedszkolnym po uzgodnieniu terminu z nauczycielem. Spotkanie z rodzicami dzieci, które po raz pierwszy zostaną zapisane do przedszkola odbędzie się 30 czerwca 2009 r. o godz. 17.00. w przedszkolu, ul. Szkolna 9.
VII Międzynarodowy Bieg Skawiński.
W dniu 16 maja 2009 r. odbędzie się kolejny, VII Międzynarodowy Bieg Skawiński pod hasłem "Zachowaj trzeźwy umysł". Ta piękna, widowiskowa i międzynarodowa impreza sportowa, już po raz trzeci swoim zasięgiem obejmie naszą miejscowość. W biegu głównym na 10 000 m, uczestnicy pobiegną z Parku Miejskiego w Skawinie, poprzez skawiński Rynek i dalej do Radziszowa, by w samym centrum zawrócić i biec z powrotem na starorzecze w Parku Miejskim w Skawinie. Stowarzyszenie "Nasz Radziszów" jest organizacją wspierającą organizatorów. W celu promocji Radziszowa i jego mieszkańców, Stowarzyszenie ufunduje dwa puchary: dla najlepszej radziszowianki i najlepszego radziszowianina biorących udział w biegu głównym. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy na stronę www.biegskawina.pl, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje oraz prowadzone są zapisy. Jednocześnie informujemy, że podczas biegu głównego zamknięta zostanie dla ruchu kołowego droga łącząca Radziszów ze Skawiną: w Skawinie ulice Konopnickiej, Żwirki i Wigury oraz Radziszowska; na terenie Radziszowa ulice Skawińska, Jana Pawła II (na odcinku do kościoła) i Kościelna.
Wyniki konkursu na najpiękniej udekorowany dom i posesję na czas świąteczno-noworoczny 2008/2009 r.
I miejsce - Renata i Andrzej Wężowiczowie, ul. Podlesie
II miejsce - Zdzisława Okarmus, ul. Zawodzie
III miejsce - Róża i Mieczysław Kutkowie, ul Drożdżownik
Wyróżnienie - Marta i Wojciech Schabowscy, ul. Zawodzie
Wyróżnienie - Joanna i Dariusz Wielowscy, ul. Zadworze
Laureatów wybrała komisja konkursowa w składzie:
Halina Wasyl, Romuald Piotrowski, Robert Pająk, Józef Niechaj. Nagrody zostały wręczone laureatom podczas spotkania opłatkowego Stowarzyszenia "Nasz Radziszów" w dniu 23 stycznia 2009 r.
Zwycięzcom konkursu GRATULUJEMY !!!
Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia "Nasz Radziszów".
Dnia 23 stycznia 2009 r. odbyło się spotkanie opłatkowe członków oraz sympatyków Stowarzyszenia "Nasz Radziszów". Oprawę artystyczną zorganizowali członkowie młodzieżowego koła Stowarzyszenia "Nasz Radziszów" działającego przy Szkole Podstawowej w Radziszowie. Młodzież wystawiła przedstawienie jasełkowe. W tym roku gośćmi specjalnymi, którzy zaszczycili spotkanie swoją obecnością byli: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Stanisław Żak, Sołtys Radziszowa Antoni Owca z żoną, Prezes Podkrakowskiej Izby Gospodarczej Andrzej Tutajewski, Radni Miasta i Gminy Skawina Witold Mazgaj z żoną i Grzegorz Wasyl z żoną, przedstawiciel OSP Radziszów Prezes Zarządu Zbigniew Birówka, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Skawiny Kazimiera Skałuba i Elżbieta Panek oraz inni. Jak każe tradycja, zebrani odśpiewali kolędy i złożyli sobie życzenia. Udział w spotkaniu wzięli także laureaci konkursu na najpiękniej udekorowany dom i posesję na okres świąteczno-noworoczny. Laureatom tego konkursu zostały wręczone nagrody oraz dyplomy.
Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.
W dniu 16 stycznia 2009 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia "Nasz Radziszów". W obradach uczestniczyło 23 członków. Podczas obrad gościł Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Adam Najder, jako przedstawiciel Gminy - członka wspierającego naszą organizację. Przedstawione zostały sprawozdania: Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Zebrani zatwierdzili wszystkie sprawozdania. W wyniku obrad wybrano nowe władze Stowarzyszenia.
Zarząd:
Przewodniczący Janusz Bierówka
Wiceprzewodniczący Józef Niechaj
Wiceprzewodniczący Piotr Paciorek
Skarbnik Romuald Piotrkowski
Sekretarz Dorota Gawryła
Członek Irena Zawadzińska
Członek Zbigniew Dziewoński
Członek Joanna Karaś

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Robert Pająk
Członek Katarzyna Wieczorek
Członek Marian Strzeboński

Sąd Koleżeński:
Przewodniczący ks. Stanisław Kamionka
Członek Alicja Przybyło
Członek Witold Mazgaj
Kolejna kapliczka w Radziszowie odnowiona.
Zakończyły się prace konserwatorskie przy kapliczce przydrożnej znajdującej się w naszej miejscowości obok skrzyżowania ulicy Podlesie z ulicą Siedliska. Jest to kamienna, słupowa kapliczka z figurą Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem we wnęce ściany frontowej i malowanymi przestawieniami świętych: Franciszki i Tomasza we wnękach po bokach. Daszek kapliczki zwieńczony jest krzyżem o trójkątnych ramionach. Powstała ona w roku 1860 z fundacji Tomasza i Franciszki Okarmus, o czym informuje inskrypcja umieszczona w środkowej części kapliczki. Koszty prac konserwatorskich pokryły Gmina Skawina i sołectwo Radziszów. Jest to kolejne przedsięwzięcie dotyczące konserwacji kapliczki przydrożnej w Radziszowie. W październiku ukończono prace przy kapliczce zlokalizowanej przy ulicy Zawodzie obok posesji Państwa Krupników. Koszt konserwacji tej kapliczki został pokryty z dotacji Gminy oraz ze środków własnych Państwa Krupników. Na remont oczekuje kolejna, najbardziej zniszczona kapliczka zlokalizowana naprzeciw boiska sportowego Radziszowianki. Właścicielem tego obiektu jest Powiat Krakowski. Stowarzyszenie podejmuje działania, aby ta kapliczka została odnowiona jeszcze w tym roku.
Dzień Babci i Dziadka.
W czwartek 22 stycznia odbył się w Domu Strażaka zorganizowany przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Radziszowie koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci pod opieką swoich nauczycieli przygotowały specjalny program. Klasa 3 b zaprezentowała przedstawienie o św. Mikołaju, oraz bajkę pt. "Czerwony kapturek". Wspólnie z z klasą 2 b dzieci zaprezentowały pastorałkę pt. "Bosy pastuszek". Dzieci działające w kole regionalnym przy naszej szkole przestawiły jasełka pt. "Narodziła nam się nadzieja i miłość". Zespół "Radziejki" wykonał wiązankę przyśpiewek regionalnych oraz taniec "Krakowiak". Wszystkie dzieci złożyły swoim babciom oraz dziadkom życzenia i wykonały piosenkę o babci. Po zakończeniu koncertu przedstawiciele Stowarzyszenia "Nasz Radziszów" przekazali na ręce dyrektora szkoły czek na kwotę 500 zł, przeznaczony na wykonanie sztandaru Szkoły Podstawowej w Radziszowie.
Konkurs na najładniejszy wiosenny balkon i ogród.
Stowarzyszenie "Nasz Radziszów" zaprasza do udziału w kolejnym konkursie na najładniejszy wiosenny balkon i ogród. W konkursie będzie oceniany wygląd balkonów i ogrodów, ich koncepcja, pomysłowość, aranżacje roślinne, kolorystyka itp. Komisja konkursowa będzie oglądać i oceniać balkony oraz ogrody w okresie od 23 do 27 czerwca 2009 r. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w czasie festynu zorganizowanego z okazji 35-lecia LKS Radziszowianka.
Stała wystawa pamiątek.
Stała wystawa pamiątek otrzymanych od Kapitana Henryka Jaskuły - żeglarza urodzonego w 1923 roku w Radziszowie, który jako pierwszy Polak w roku 1980 opłynął na jachcie "Dar Przemyśla" kulę ziemską bez zawijania do portu, przygotowywana przez Stowarzyszenie przy współpracy z dyrekcją oraz nauczycielami z Zespołu Szkół Publicznych w Radziszowie, zostanie otwarta w ramach obchodów święta Szkoły Podstawowej w maju br.
Informator o kościele
Dzięki staraniom księdza proboszcza Stanisława Kamionki ukazał się informator pt. Radziszów. Kościół pw. św. Wawrzyńca. Publikacja została wydana na zlecenie Parafii w Radziszowie. Autorem tekstów poświeconych naszej miejscowości, parafii i kościołowi jest Halina Wasyl. Autorami fotografii są: Paweł Kutaś, Paweł Dettloff, Jarosław Karasiński i Ewa Tyrpa. Wydawnictwo w cenie pięciu złotych można nabyć w kościele.
35-lecia LKS Radziszowianka.
W bieżącym roku przypada 35 rocznica powstania LKS Radziszowianka, w związku z tym władze oraz członkowie Radziszowianki serdecznie zapraszają na uroczyste obchody. Impreza związana z tym jubileuszem zaplanowana została na 28 czerwca br.(niedziela). W ramach obchodów zaplanowano wiele atrakcji zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Część rozrywkowa i gastronomiczna przygotowana zostanie na wzór sprawdzonych już festynów "Niedziela w naszym Radziszowie" i odbywać się będzie w ogrodach plebanii. Szczegółowy program podany zostanie w kolejnym biuletynie.
Strona Stowarzyszenia.
Od stycznia 2009 roku stroną internetową Stowarzyszenia (www.naszradziszow.com) administruje Piotr Ostrogórski. Zapraszamy wszystkie osoby które byłyby zainteresowane współpracą redakcyjną przy redagowaniu strony internetowej oraz biuletynu. Kontakt poprzez stronę lub bezpośrednio z członkami Stowarzyszenia.
Bezpłatny dostęp do internetu w bibliotece w Radziszowie.
W bibliotece publicznej zostało zainstalowane stanowisko komputerowej z bezpłatnym dostępem do Internetu. Wszyscy zainteresowani mogą korzystać z internetu w godzinach pracy biblioteki 11.15 - 18.15 od poniedziałku do czwartku, w Domu Strażaka, ul. Kościelna 1. W planach jest zainstalowanie drugiego stanowiska.
Grupa Młodzieżowa Stowarzyszenia.
Do grupy młodzieżowej Stowarzyszenia "Nasz Radziszów" działającej przy Szkole Podstawowej należą: Klaudia Klimończyk, Maria Stefaniak, Maria Paciorek, Paulina Lupa, Karolina Wasyl, Julia Karaś, Angelika Mania, Angelika Orzechowska, Natalia Pająk, Mariola Kisielewska, Jakub Orlicki, Maciej Sala, Agnieszka Wiśniewska, Monika Łachman. Są to uczniowie z klas: 5a i 5b.
Święto szkoły.
Święto Szkoły Podstawowej - Gala Radziej odbędzie się 6 maja 2009 roku. Szczegółowy program zostanie podany w późniejszym terminie. Nauczyciele oraz uczniowie w dalszym ciągu kontynuują zbiórkę pieniędzy na wykonanie sztandaru dla Szkoły Podstawowej.
Poznajemy historię szkoły.
Stowarzyszenie "Nasz Radziszów" złożyło w ramach konkursu organizowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na wykonywanie zadania gminy w dziedzinie "upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz zachowania dziedzictwa narodowego" - wniosek o wsparcie zadania pt. Historia szkoły w Radziszowie w 100. rocznicę jej lokalizacji w dworze Dzieduszyckich. W ramach zadania w części pierwszej stowarzyszenie planuje prelekcje wraz z pokazem multimedialnym o historii szkoły podstawowej w Radziszowie przygotowaną przez członków Stowarzyszenia i nauczycieli dla uczniów Szkoły Podstawowej. W części drugiej realizowanej od drugiej połowy września 2009 r. do połowy listopada 2009 r. i wezmą udział wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej, tj. 12 klas. W tym czasie odbędzie się cykl sześciu wycieczek do Krakowa. Opiekę nad uczniami sprawować będą nauczyciele miejscowej szkoły, przedstawiciele Stowarzyszenia oraz ksiądz katecheta. Po Krakowie oprowadzać będzie licencjonowany przewodnik. Na zakończenie zadania odbędzie się konkurs o patronie szkoły, który zostanie przeprowadzony i rozstrzygnięty w drugiej połowie listopada 2009 r.
Zmarli:
Stanisław Chmielek.
W dniu 15 stycznia 2009 r. w wieku 80 lat zmarł Stanisław Chmielek, wieloletni, wybitny, zasłużony prezes Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. Pan Stanisław miał wielki wpływ na to, że w Radziszowie zawiązane zostało Stowarzyszenie "Nasz Radziszów". Zawsze chętnie dzielił się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Chętnie współpracował z naszą organizacją, a i często uczestniczył w wielu organizowanych przez nas imprezach kulturalnych i spotkaniach opłatkowych. Odszedł od nas prawdziwy przyjaciel.
Aniela Szwabowska.
W dniu 4 marca 2009 r. w wieku 86 lat zmarła Aniela Szwabowska, mieszkanka Radziszowa, doświadczona tragicznymi przeżyciami w obozie zagłady w Oświęcimiu. Artykuł o jej losach znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce "Artykuły o Radziszowie".
Apel.
Wzdłuż dróg, w rowach, wokół sklepów, wzdłuż rzeki i nie tylko, zalegają wielkie ilości śmieci. Apelujemy do wszystkich mieszkańców, by sprzątając swoje podwórka, zebrali śmieci choćby w najbliższym swoim otoczeniu. Nie zapominajmy, że my ludzie jesteśmy częścią natury. Wspólne, rodzinne sprzątanie nie tylko w domu, ale i otoczenia, to dobry przykład dla naszych dzieci. Jeżeli pokażemy im, że trzeba sprzątać, to zadbają o swoje środowisko i nie będą na drugi raz rzucać śmieci gdzie popadnie. O wizerunek naszej miejscowości zadbajmy sami!
Wszystkim mieszkańcom naszej miejscowości
członkowie Stowarzyszenia "Nasz Radziszów"
życzą
radosnych, zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych
spędzonych w miłej rodzinnej atmosferze,
smacznego święconego jajka
oraz tradycyjnie mokrego Śmigusa Dyngusa.

Stowarzyszenie

ul. Szkolna 4
32-052, Radziszów

Nasz rachunek:
Krakowski Bank Spółdzielczy
Oddział Skawina

10 8591 0007 0310
0561 8792 0001

Logowanie