Dzisiaj jest: Piątek, 21 czerwca 2024
Imieniny obchodzą: Albaniusz, Alicja, Alojzy, Alojza, Demetria, Domamir, Marta, Teodor
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 
Biuletyn nr 25
Kwesta na cmentarzu parafialnym w Radziszowie.
W dniach 1 i 2 listopada 2008 r. z inicjatywy Stowarzyszenia "Nasz Radziszów", przy aprobacie ks. Proboszcza Stanisława Kamionki na cmentarzu parafialnym w Radziszowie przeprowadzona została piąta kwesta na rzecz odrestaurowania starych, zabytkowych figur nagrobnych na naszym cmentarzu. Członkowie Stowarzyszenia zbierali pieniądze na opłacenie ostatniej raty za prace przy odrestaurowaniu największego obiektu na naszym cmentarzu, nagrobka Ś.P. Andrzeja Pająka autorstwa Wita Wisza. Tegoroczna kwesta przyniosła dochód w wysokości 5654,02 zł, oraz 1,5 euro. Stowarzyszenie "Nasz Radziszów" składa serdeczne podziękowania wszystkich osobom, które przekazały datki. Dziękujemy też młodzieży z radziszowskiego gimnazjum, za pomoc przy kwestowaniu.
Wniosek o dotację na remont dworu Dzieduszyckich w Radziszowie.
Pod koniec października został złożony przez Gminę wniosek o dotację na remont Dworu Dzieduszyckich. Wniosek został złożony w ramach projektu Małopolski Regionalny Program Operacyjny działanie 3.2 Schemat A-Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych na kwotę 4 898 625 zł. W związku z przygotowywaniem wniosku został wykonany nowy kosztorys remontu, który obecnie opiewa na łączną kwotę 6 840 000 zł. Projekt za Gminę przygotowało dwóch mieszkańców zaprzyjaźnionych z naszą organizacją i nasi członkowie. Możemy się już pochwalić, że wniosek ten uzyskał już aprobatę odpowiednich władz. W dniu 9 grudnia Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 1120/08 w sprawie zatwierdzenia listy projektów po wstępnej kwalifikacji (preselekcji), w przypadku których projektodawcy zaproszeni zostają do złożenia pełnej dokumentacji projektowej. Wniosek pt. Remont adaptacyjny Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie, uzyskał najwyższą ocenę spośród wszystkich złożonych projektów (83,33 %)
Konserwacja kapliczek przydrożnych w Radziszowie.
Obecnie trwają prace konserwatorskie przy kapliczce przydrożnej znajdującej się w naszej miejscowości, obok skrzyżowania ulicy Podlesie z ulicą Siedliska. Jest to kamienna, słupowa kapliczka z figurą Najświętszej Marii Panny z Dzieciątkiem we wnęce ściany frontowej i malowanymi przestawieniami świętych: Franciszki i Tomasza we wnękach po bokach. Daszek kapliczki zwieńczony jest krzyżem o trójkątnych ramionach. Powstała ona w roku 1860 z fundacji Tomasza i Franciszki Okarmusów, o czym informuje inskrypcja umieszczona w środkowej części kapliczki. Koszty prac konserwatorskich pokrywają Gmina Skawina i sołectwo Radziszów, zakończenie prac planowane jest na koniec roku. Jest to kolejne przedsięwzięcie dotyczące konserwacji kapliczki przydrożnej w Radziszowie. W październiku ukończono prace przy kapliczce zlokalizowanej przy ulicy Zawodzie obok posesji Państwa Krupników. Koszt konserwacji tej kapliczki został pokryty z dotacji Gminy oraz ze środków własnych Państwa Krupników. Na remont oczekuje kolejna, najbardziej zniszczona kapliczka zlokalizowana naprzeciw boiska sportowego LKS "Radziszowianki". Właścicielem tego obiektu jest powiat krakowski. Stowarzyszenie podejmuje działania, aby ta kapliczka została odnowiona w przyszłym roku.
Pamiątki Henryka Jaskuły.
Stowarzyszenie przy współpracy z dyrekcją oraz nauczycielami z Zespołu Szkół Publicznych w Radziszowie przygotowuje stałą wystawę pamiątek otrzymanych od Kapitana Henryka Jaskuły - żeglarza urodzonego w 1923 roku w Radziszowie, który jako pierwszy Polak w roku 1980 opłyną na jachcie "Dar Przemyśla" kulę ziemską bez zawijania do portu. Aktualnie została ustalona lokalizacja ekspozycji, oraz zamówiony został projekt i wycena gablot, w których będą prezentowane pamiątki. Stowarzyszenie planuje otwarcie ekspozycji w przyszłym roku.
Konkurs na świąteczną dekorację domów.
Stowarzyszenie "Nasz Radziszów" ogłasza już po raz kolejny konkurs na najpiękniejszą dekorację świąteczno-noworoczną domu i posesji. Liczymy, że dzięki temu konkursowi jeszcze intensywniej skrzyć się będą po zmroku nasze radziszowskie domy i choinki. Komisja konkursowa oceni dekoracje w okresie między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas spotkania opłatkowego członków, sympatyków i zaproszonych gości Stowarzyszenia w dniu 23 stycznia 2008 r. Listę zwycięzców opublikujemy również w kolejnym numerze Biuletynu. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konkursie.
Sztandar dla Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława w Radziszowie.
Grono pedagogiczne oraz uczniowie Szkoły Podstawowej zbierają pieniądze na sztandar swojej szkoły. Koszt wykonania sztandaru wynosi około 5 tysięcy złotych. Stowarzyszenie "Nasz Radziszów" przyłączyło się do zbiórki przekazując z własnych funduszy kwotę 500 złotych. Uroczyste poświęcenie nowego sztandaru planowane jest w przyszłym roku.
Nowe wydawnictwo.
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie wydał album pt. "Zabytkowe kościoły w Gminie Skawina". Tekst przygotował Paweł Kutaś na podstawie opracowania naukowo-historycznego Pawła Dettloffa "Zabytkowe kościoły na terenie Gminy Skawina" oraz dostępnej literatury. Fotografie wykonali: Paweł Dettloff, Krzysztof Skrzybalski oraz Paweł Kutaś. Poszczególne rozdziały dotyczą kościołów w Skawinie pw. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, oraz pw. Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, w Woli Radziszowskiej, Krzęcinie oraz kościoła w Radziszowie pw. Św. Wawrzyńca i św Katarzyny. Historia i opis naszego kościoła został przygotowany na postawie materiałów zebranych i opracowanych przez Panią Halinę Wasyl.
Ścieżka edukacyjna w lesie Bronaczowa.
W przyszłym roku powstanie w lesie Bronaczowa ścieżka edukacyjna, o stworzenie której zabiegało od wielu lat Stowarzyszenie. Koszty wytyczenia ścieżki pokryje Gmina z funduszy przeznaczonych na ochronę środowiska wraz z Nadleśnictwem.
Klasa regionalna w szkole podstawowej.
Dzieci z klasy II b, III b i z koła młodzieżowego Stowarzyszenia "Nasz Radziszów" przy Szkole Podstawowej w Radziszowie pod kierunkiem swoich nauczycielek i opiekunek przygotowują spotkanie z okazji dnia Babci i Dziadka. Uczniowie zaprezentują zaproszonym gościom specjalnie przygotowany na tą okazję program artystyczny. Impreza odbędzie się dnia 22 stycznia (czwartek) w Domu Strażaka. Dzieci wraz z nauczycielami serdecznie wszystkich zapraszają na swoje występy.
Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia "Nasz Radziszów".
Dnia 16 stycznia 2009 r. o godz. 19:00 odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia "Nasz Radziszów". Podczas zebrania przedstawione zostanie sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za ostatnie dwa lata, przedstawione zostanie również sprawozdanie finansowe, oraz nastąpi wybór nowych władz naszej organizacji. Omówione zostaną także propozycje odnośnie działalności stowarzyszenia na najbliższy rok. Jeśli Państwo macie pomysły lub propozycje, czym mogłoby się zająć nasze Stowarzyszenie, prosimy je zgłaszać bezpośrednio członkom naszej organizacji lub pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. bądź na adres Stowarzyszenie "Nasz Radziszów" ul. Jana Pawła II 7. Tradycyjnie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby pracować z nami na rzecz naszej lokalnej społeczności.
Nowe trybuny na boisku LKS Radziszowianka.
Staraniem władz klubu sportowego "Radziszowianka" zostały zamontowane nowe trybuny na boisku przy ulicy Skawińskiej. Zamontowano łącznie 160 plastikowych krzesełek. Koszt inwestycji został pokryty z dotacji otrzymanej przez klub z Urzędu Miasta i Gminy Skawina, montaż krzesełek zaś wykonali członkowie klubu. Dzięki tej inwestycji znacznie poprawiły się warunki oglądania meczów.
Zebranie wiejskie.
Dnia 7 grudnia br. odbyło się w naszej miejscowości zebranie wiejskie. Na zaproszenie sołtysa Antoniego Owcy przybyli: Starosta Powiatu Krakowskiego Józef Krzyworzeka, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Adam Najder i zastępca komendanta komisariatu Policji w Skawinie Grzegorz Hajto. Gości oraz licznie przybyłych mieszkańców powitał sołtys, następnie przedstawił informację dotyczącą prac na drogach powiatowych przebiegających przez naszą miejscowość przeprowadzonych w 2008 roku. Wykonano przebudowę centrum wsi, oraz remont chodnika na odcinku od mostu do posesji Państwa Paletów (około 550 m). Niestety do zakończenia remontu pozostało około 60 metrów do stacji PKP Rzozów. Następnie głos zabrał starosta, który przedstawił informację o planach na rok 2009, zapewnił iż w przyszłym roku planuje zakończenie remontu chodnika przy ulicy Brzegi, budowę nowego chodnika przy ulicy Zadworze na odcinku od centrum do ulicy Podlesie, oraz wykonanie projektu budowy chodnika przy ulicy Brzegi na odcinku od mostu do kładki na Skawince. Starosta poinformował, że w przyszłości powiat będzie się starał wykonać wszystkie prace zgłoszone przez Gminę Skawina na drogach powiatowych, oraz iż inicjatywa w tej sprawie leży po stronie władz Gminy-Rady oraz Burmistrza. W późniejszej dyskusji mieszkańcy poruszali sprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych, szybszej budowy chodników, przestrzegania przez kierowców dozwolonej prędkości i tonażu samochodów ciężarowych, konieczności ustawienia znaku zakazu postoju obok cmentarza oraz zapewnienia bezpiecznego wyjazdu z ulicy Kościelnej. W kolejnym punkcie zebrania sołtys złożył sprawozdanie z wykonania tzw. "Budżetu" sołectwa w roku 2008. Wykonano: nawierzchnie na ulicach Zacisze, Siedliska, Szkolna; projekt i wykonanie oświetlenia przy ulicy Siedliska, Wytrzyszczek, Kwiatowa, Podlesie (obok sanatorium); nawieziony został kamień na drogi za łączną kwotę 21 tys. zł; zostały zakupione i zamontowane wiaty przystankowe; wydatkowano 6 tys. zł na remont kapliczki przy ulicy Siedliska; 2,5 tys. zł zostało przeznaczone na działalność powstałego Stowarzyszenia Kobiet Twórczych. Ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi został wykonany remont ulic: Wspólna, Kwiatowa, Górki, Słoneczna. Została w roku 2008 uruchomiona nowa linia autobusowa nr 263 oraz zostało wyczyszczone koryto Skawinki. Następnie głos zabrał Burmistrz przedstawiając plany na rok 2009 dotyczące naszej wsi : 1) Kanalizacja - w budżecie kwota 750 tys. zł, złożony wniosek na dotację unijne, 2) Przedszkole - remont i modernizacja, 3) ul. Szkolna - projekt remontu, 4) Szkoła- remont, 5) Przepusty i drogi - remont, 6) Remont wieży kościelnej - pomoc finansowa Gminy, 7) Dwór Dzieduszyckich - złożony wniosek o dofinansowanie remontu, brak funduszy w budżecie, 8) OSP - pomoc w doposażeniu jednostki, 9) Budowa boiska sportowego w ramach rządowego projektu "Orlik". Burmistrz zapewnił, że są to bardzo ambitne plany i postara się, aby zostały one zrealizowanie. Burmistrz obawia się jednak, że w wyniku ogólnego kryzysu gospodarczego nie wszystko może zostać wykonane. Następnie sołtys przestawił plany wydania funduszy z tzw. "Budżetu" sołectwa przyznanych przez Radę Miasta w kwocie 215 tys. zł. Z tej kwoty 15 tys. zł zostanie przeznaczone na remonty dróg (nawożenie kamienia); 100 tys. zł na nakładki bitumiczne ulic; 50 tys. zł na bieżące utrzymanie, budowę i remonty rowów i przepustów; 40 tys. zł na projekty i budowę oświetlenia ulicznego; 4,5 tys. zł na utrzymanie zimowe ulic; 3 tys. zł na kulturę i organizacje wiejskie. W ramach tych zadań zostanie wykonany remont ulic: Torowa, Zawodzie Boczna, Zacisze, Krótka, Boczna, Leśna, Spacerowa; przebudowa skrzyżowania ulic Jaśminowej z ulicą Brzegi. Zostanie wykonane oświetlenie ulic: Wytrzyszczek i Kwiatowej oraz rowy odwadniające ulic: Słoneczna, Torowa, Kolorowa. W dyskusji, która odbyła się w czasie zebrania mieszkańcy zwracali uwagę na konieczność remontu ulicy Łanowej (obecnie trwa spór prawny i do zakończenia nie ma możliwości remontu), zwiększenie częstotliwości kursowania autobusu 206 (sprawa będzie rozpatrywana dopiero w połowie przyszłego roku), stworzenia w naszej miejscowości świetlicy dla młodzieży oraz nowej siedziby dla biblioteki. Zebrani na spotkaniu mieszkańcy jednogłośnie przyjęli w głosowaniu sprawozdanie z wykonania "budżetu sołectwa" za rok 2008 oraz projekt "budżetu sołectwa" na rok 2009. Na zakończenie zebrania sołtys złożył wszystkim mieszkańcom życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Apel Dzielnicowego.
Dzielnicowy komisariatu policji w Skawinie obsługujący Radziszów, młodszy aspirant Radosław Janicki zwraca się z prośbą do mieszkańców o zgłaszanie zauważonych przypadków łamania prawa na terenie naszej miejscowości. Kontakt: telefon 012 277-71-13, telefon komórkowy 661-924-932, e-mail: Radosł Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
Z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia, pragniemy złożyć Państwu serdeczne życzenia, radosnych, rodzinnych i pogodnych Świąt. W Nowym Roku 2009 życzymy pomyślności, zdrowia i niech spełnią się wszystkie Państwa plany i marzenia. Stowarzyszenie "Nasz Radziszów"

Stowarzyszenie

ul. Szkolna 4
32-052, Radziszów

Nasz rachunek:
Krakowski Bank Spółdzielczy
Oddział Skawina

10 8591 0007 0310
0561 8792 0001

Logowanie