Dzisiaj jest: Piątek, 21 czerwca 2024
Imieniny obchodzą: Albaniusz, Alicja, Alojzy, Alojza, Demetria, Domamir, Marta, Teodor
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 
Biuletyn nr 22
Nasz ostatni BIULETYN nr 21 ukazał się 28 października 2007r.. Od tego czasu wiele się wydarzyło, a nasza organizacja angażowała się w rozmaite przedsięwzięcia. Chcemy podzielić się z Państwem wynikami naszych starań i prac, toteż przedstawimy je teraz po kolei.
Najpierw serdecznie pragniemy podziękować wszystkim, którzy wrzucili ofiarę do naszych puszek kwestarskich we Wszystkich Świętych. Na kontynuację prac przy nagrobku Ś.P. Andrzeja Pająka, autorstwa Wita Wisza, zebraliśmy kwotę 5.167,11zł, za którą serdecznie dziękujemy! Druga faza renowacji będzie miała miejsce w bieżącym roku.
Pragniemy również podziękować nauczycielkom, Pani Irenie Zawadzińskiej i Pani Dorocie Klimończyk, które wraz z dziećmi z młodzieżowego koła Stowarzyszenia „Nasz Radziszów” złożyły wiązanki kwiatów i znicze na grobach radziszowskich księży, Wita Wisza, Nieznanego Żołnierza i rodziny Hallerów, ufundowane przez naszą organizację.
* * *
Miesiąc listopad dla uczniów radziszowskiego gimnazjum, upłynął w łączności z patronem szkoły Janem Pawłem II. Jak pisaliśmy w poprzednim BIULETYNIE, Stowarzyszenie „Nasz Radziszów” we współpracy z dyrekcją i gronem pedagogicznym pozyskało z Ministerstwa Edukacji Narodowej w formie grantu kwotę 18.080,00zł., na realizację projektu związanego z patronem szkoły. Dzięki tym funduszom każda klasa odbyła po Krakowie wycieczkę śladami Jana Pawła II. Uczniowie zwiedzali miejsca związane z polskim papieżem na Dębnikach, katedrę na Wawelu i Muzeum Archidiecezjalne. W drodze na plac Jana Matejki zatrzymywali się przy Uniwersytecie Jagiellońskim, pałacu biskupów krakowskich, bazylice OO. Franciszkanów, bazylice Mariackiej i św. Floriana. Projekt zakończył się konkursem wiedzy o patronie szkoły. Najpierw odbyła się część pisemna, a w dniu 11 grudnia 2008r. część ustna, w której wzięło udział 40 uczniów, laureatów pierwszej części.
Laureatami turnieju wiedzy zostali:
I miejsce ex aequo: Małgorzata Ożóg z Radziszowa i Iwona Pituch z Woli Radziszowskiej.
II miejsca nie przyznano.
III miejsce ex aequo przypadło Annie Radziszowskiej z Radziszowa i Michałowi Garguli z Rzozowa.

Zwycięzcom wręczono dyplomy, nagrody książkowe oraz medale, dar Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pana Adama Najdera, odlane z okazji odsłonięcia pomnika Jana Pawła II w Skawinie.
* * *
W dniu 9 grudnia 2007r. zmarła w Przemyślu żona kapitana Henryka Jaskuły. Na pogrzebie, który odbył się w dniu 17 grudnia naszą organizację reprezentował prezes Janusz Bierówka. Pani Zofia Jaskułowa dała nam się poznać w czasie wizyt naszych delegacji w Przemyślu jako osoba wyjątkowo pogodna, życzliwa i gościnna. Była osobą znaną w Przemyślu nie tylko z racji sławy męża, ale również jako wspaniały pedagog, wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i działacz nauczycielskiego związku zawodowego. Pochowana została na Zasańskim cmentarzu w Przemyślu.
* * *
W dniu 27 grudnia 2007r. zmarł wybitny polski reżyser, Jerzy Kawalerowicz, związany z naszą miejscowością przez to, że w 1951 r. nakręcił tu swój pierwszy film fabularny pt. „GROMADA”. Filmem tym reżyser utrwalił nasze dawno przeobrażone krajobrazy i ludzi, którzy w filmie grali jako statyści. To dziś dla nas cenny dokument. Centrum Kultury i Sportu w Skawinie w ramach Dni Skawiny na dzień 6 czerwca na godz. 17:00 w kinie „Piast” zaplanowało pokaz tej filmowej produkcji. Szczególnie zachęcamy do obejrzenia filmu wszystkich tych, którzy pracowali na planie filmowym, jak też ich potomnych. Po seansie będzie miało miejsce spotkanie z ludźmi, którzy znali osobiście J. Kawalerowicza, w tym z aktorem Wojciechem Siemionem, który grał w filmie.

Jeden z przyjaciół J. Kawalerowicza, aktor i reżyser zarazem - Leopold Rene-Nowak, wraz z nami poszukuje osób, które pomogły reżyserowi w czasie II wojny światowej ukryć się przed okupantem hitlerowskim w naszej miejscowości. Wszelkie informacje na ten temat prosimy kierować do członków naszej organizacji.
Wojenne losy do Radziszowa rzuciły też znanego malarza Zbigniewa Pronaszkę, którego wystawa obrazów prezentowana jest w Muzeum Narodowym w Krakowie. Jeśli ktoś z naszych czytelników wie coś więcej na ten temat, prosimy również o kontakt.
* * *
Stowarzyszenie „Nasz Radziszów” we współpracy z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie i Parafią w Radziszowie, w dniu 20 stycznia 2008r. zorganizowało koncert kolęd w naszym kościele. Z pięknym repertuarem wystąpili: Orkiestra Dęta „Sygnał”, Schola z Radziszowa oraz Kinga Rataj. Na koniec wystawione zostały jeszcze jasełka. Wszystkim, którzy umilili nam swoim koncertem okres poświąteczny, serdecznie dziękujemy.
* * *
Z okazji Dnia Babci i Dziadka w dniu 22 stycznia br. w Domu Strażaka w Radziszowie odbyła się piękna uroczystość zorganizowana przez szkołę podstawową. W części artystycznej znalazły się m.in. jasełka w wykonaniu dzieci z młodzieżowego koła Stowarzyszenia „Nasz Radziszów” oraz pokaz tańca krakowskiego w wykonaniu dzieci z klasy Ib, których opiekunem jest Stowarzyszenie „Nasz Radziszów”. Już dziś informujemy, że naszą „artystyczną klasę” planujemy zaprezentować w czasie Dni Skawiny w dniu 7 czerwca i 22 czerwca podczas festynu „Niedziela w naszym Radziszowie”.
* * *
Na sesji Rady Miasta w Skawinie w dniu 23 stycznia 2008r. radni jednogłośnie przegłosowali wniosek Burmistrza Pana Adama Najdera, by Gmina Skawina stała się członkiem wspierającym naszą organizację. To dla nas wielki zaszczyt, a zarazem docenienie naszego wkładu pracy na rzecz lokalnej społeczności. Fakt ten również pociąga za sobą coroczną wpłatę na nasze konto składki członkowskiej przez Gminę w wysokości 10000zł.
Panu Burmistrzowi i wszystkim radnym serdecznie dziękujemy!
* * *
Jak co roku w styczniu, Stowarzyszenie „Nasz Radziszów” zorganizowało spotkanie opłatkowe. Udział w nim wzięli m.in.: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pan Stanisław Żak, prezes Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury ks. Władysław Pilarczyk, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” Pani Jadwiga Duda, nasi radziszowscy radni Pan Witold Mazgaj i Pan Grzegorz Wasyl, przedstawiciele naszych miejscowych organizacji: OSP Pan Zbigniew Birówka i Pan Leszek Zięba; Kapeli Ludowej z Radziszowa Pani Małgorzata Paciorek; Orkiestry Dętej „Sygnał” Pan Paweł Basiura i inni.
Spotkanie opłatkowe było również okazją do wręczenia dyplomów i nagród dla laureatów konkursu na najpiękniej udekorowany dom i posesję na czas świąteczno-noworoczny 2007/2008.
Laureatami w tym roku zostali:
I miejsce Państwo Joanna i Dariusz Wielowscy
II miejsce Państwo Teresa i Stanisław Krzanowie
III miejsce Państwo Agata i Mariusz Kuczawscy
III miejsce Państwo Jadwiga i Leszek Ziębowie
Wyróżnienie w tym roku przypadło Panu Stanisławowi Kapłonowi.
Zwycięzcom konkursu GRATULUJEMY!!!
* * *
Powoli urzeczywistnia się pomysł stworzenia w naszym lesie ścieżki edukacyjnej z myślą o przedszkolakach i uczniach szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z naszego regionu. Po spotkaniu przedstawicieli Nadleśnictwa w Myślenicach, Leśnictwa w Radziszowie, Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska przy Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie i Stowarzyszenia „Nasz Radziszów”, zapadła decyzja o podjęciu starań i prac przy realizacji oznakowanej ścieżki, której początek będzie miał miejsce przy wejściu do lasu od strony ul. Kęciki, a zakończenie przy ul. Spacerowej. Cała trasa oznaczona zostanie kilkoma tablicami z informacjami o podłożu geologicznym, roślinności, o gatunkach zwierząt, ptaków, drzew, itp. Finanse na ten cel zadeklarowały się przeznaczyć Nadleśnictwo i Gmina Skawina. CKiS w Skawinie będzie pośrednikiem przy zamawianiu przewodników dla zgłaszających się grup szkolnych i turystycznych. Stowarzyszenie „Nasz Radziszów” będzie organizacją promującą tę inicjatywę tak w czasie realizacji, jak i później, gdy szlak w lesie będzie już gotowy.
* * *
Z początkiem nowego roku nasza organizacja wystąpiła z wnioskami o granty. Do Województwa Małopolskiego napisaliśmy o przyznanie funduszy na gabloty do szkoły, w których moglibyśmy wystawić pamiątki kapitana Henryka Jaskuły. Niestety, wniosek nasz został odrzucony. Liczymy, że Gmina Skawina rozpatrzy pozytywnie nasze wnioski o granty na wspomniane już gabloty oraz na realizację kolejnego festynu w Radziszowie.
* * *
Na rok bieżący Gmina Skawina nie przeznaczyła żadnych środków na kontynuowanie remontu dworu w Radziszowie, dlatego też Stowarzyszenie czyni wszelkie starania, by jeszcze w tym roku Gmina Skawina złożyła wnioski o środki finansowe na ten cel ze środków unijnych. W tym celu o pomoc poproszeni zostali fachowcy w tej dziedzinie, mieszkańcy naszej miejscowości, którzy za aprobatą Burmistrza przygotują w imieniu Gminy wnioski, które rozpatrywane mogą być pod koniec tego roku lub z początkiem 2009. Na reprezentatywnej grupie naszej społeczności w lutym br. przeprowadzone zostały badania metodą SWOT, które są niezbędne przy rozpoczęciu tego typu inicjatyw. Wyniki przyniosły odpowiedź, że obiekt winien służyć lokalnej społeczności (mieszkańcom Radziszowa i gminy) oraz by pełnił funkcję komercyjną.
* * *
Na zaproszenie Fundacji Szlaki Papieskie nasi przedstawiciele, Pani Halina Wasyl i Pan Janusz Bierówka gościli w dniu 23 lutego br. w pałacu biskupów krakowskich, gdzie odbyło się spotkanie z J.E. kardynałem Stanisławem Dziwiszem. Zaproponowany szlak papieski przez Radziszów ma szansę zostać oznakowany i wprowadzony na mapy turystyczne. Tej kwestii zostało też poświęcone spotkanie władz Fundacji z przedstawicielami naszej organizacji w dniu 7 marca br. Liczymy na to, że wprowadzenie naszej miejscowości na mapę szlaków papieskich, stanie się wielką promocją Radziszowa.
* * *
Od kilku miesięcy trwają już przygotowania do kolejnego festynu pod hasłem „Niedziela w naszym Radziszowie”. W tym roku zaplanowano go na 22 czerwca. Dokładny program imprezy podany zostanie w terminie późniejszym. Jednak już dziś możemy zdradzić, że trwają rozmowy na temat występu u nas znanej piosenkarki polskiej estrady.
* * *
Szeregi naszej organizacji zasilają nowi członkowie, z czego bardzo się cieszymy. Przypominamy, że nasze spotkania odbywają się zawsze w drugi piątek miesiąca o godz. 19:00 w Domu Parafialnym, tj. w naszej siedzibie na I piętrze. Zapraszamy wszystkich, którzy sympatyzują z nami lub chcą włączyć się do pracy na rzecz naszej społeczności.
* * *
Zbliża się wiosna, więc mieszkańcy Radziszowa zaczną myśleć o pracach w przydomowych ogródkach, o upiększaniu swoich posesji czy balkonów. Chcemy zatem ogłosić kolejny konkurs na najpiękniej ukwiecony ogród i balkon w Radziszowie. Rozwiązanie konkursu będzie mieć miejsce zgodnie z tradycją w czasie czerwcowego festynu. Zachęcamy do udziału w konkursie wszystkich mieszkańców naszej miejscowości.
* * *
I jeszcze jeden konkurs związany ze zbliżającymi się świętami – na najpiękniejszą pisankę. Jak co roku liczymy na udział w nim przedstawicieli różnych grup wiekowych. Pisanki prosimy składać po każdym święceniu pokarmów przy naszym kościele parafialnym i w Jurczycach. Ważne, by do konkursowych pisanek dołączyć informację o imieniu, nazwisku i wieku autora. Pisanki będą ocenione jeszcze w Wielką Sobotę i wystawione do oglądania w kościele na czas Świąt. Tradycyjnie też, rozdanie dyplomów i nagród nastąpi w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, tj. w dniu 30 marca po mszy świętej o godz. 11:20. Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie.
* * *
Na czas Świąt Wielkanocnych, życzymy wszystkim naszym czytelnikom i ich rodzinom zdrowych, spokojnych i wesołych Świąt Wielkiej Nocy oraz wszelkiego błogosławieństwa od Zmartwychwstałego Pana na każdy dzień.
* * *
Ogłoszenia Sołtysa i Rady Sołeckiej:
Drogi
W kwietniu rozpocznie się nawożenie kamienia na drogi tłuczniowe. Zgłoszenia zapotrzebowania na kamień przyjmuje sołtys (tel. 012 275-11-68). Zakończenie przebudowy drogi powiatowej w centrum Radziszowa planowane jest na koniec czerwca bieżącego roku.
Odpady
Odpady wielkogabarytowe będą wywożone w dniu 8 kwietnia (wtorek). Zgłoszenia z podaniem rodzaju odpadów przyjmuje telefonicznie sołtys (tel. 012 275-11-68).
Apel
Sołtys oraz Rada Sołecka apelują do wszystkich mieszkańców naszej miejscowości o dbanie o czystość otoczenia swoich posesji, poboczy dróg, nie wyrzucanie śmieci nad rzekę ani do lasu. W związku z okresem wiosennym prosimy, aby nie wypalać traw. Takie zachowanie niesie zagrożenie pożarowe, ale przede wszystkim powoduje degradację środowiska naturalnego.
Życzenia
Okres Świąt Wielkanocnych, to szczególny czas dla każdego z Nas. Wszystkim mieszkańcom błogosławionych, zdrowych, radosnych, pełnych nadziei na lepsze jutro Świąt życzy Sołtys i Rada Sołecka.

Stowarzyszenie

ul. Szkolna 4
32-052, Radziszów

Nasz rachunek:
Krakowski Bank Spółdzielczy
Oddział Skawina

10 8591 0007 0310
0561 8792 0001

Logowanie