Dzisiaj jest: Piątek, 24 maja 2024
Imieniny obchodzą: Jan, Joanna, Maria, Wincenty, Zuzanna, Zula
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 
Biuletyn nr 1
W dniu 6 marca 2002r. na zgromadzeniu organizacyjnym w którym wzięli udział: Janusz Bierówka, Marek Bogoń, Zbigniew Dziewoński, Alicja Frajkowska, Zbigniew Gruca, ks. Stanisław Kamionka, Jacek Krupa, Witold Mazgaj, Stanisław Pac, Robert Pająk, Romuald Michał Piotrowski, Joanna Szczygłowska, Maria Szwabowska, Elżbieta Szypenbejl-Gruca, Halina Wasyl, Stefan Wasyl, Adam Wójcik, Grażyna Wójcik, Krystyna Sokół-Gujda, Maria Sokół-Augustyńska postanowiono powołać do życia stowarzyszenie, które działałoby na rzecz naszej miejscowości, Zgromadzeni napisali statut i swoje stowarzyszenie postanowili nazwać Stowarzyszenie "Nasz Radziszów".
 
Celem nowo powołanego stowarzyszenia jest:
 1. inicjowanie, wspieranie i rozwijanie wszelkich działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi Radziszowa;
 2. wspieranie intelektualne i organizacyjne społeczności Radziszowa;
 3. promocja Radziszowa oraz popularyzacja wiedzy na temat jego historii i teraźniejszości;
 4. objęcie opieką zabytków Radziszowa i okolic;
 5. podejmowanie działań na rzecz infrastruktury i ochrony środowiska naturalnego;
 6. podjęcie starań mających na celu odnowienie dawnego dworu w Radziszowie.
 
Stowarzyszenie cele swoje zgodnie z założeniami statutu realizować będzie poprzez:
 1. bezpośrednie kontakty z władzami i organizacjami w gminie Skawina, przedstawicielami władz samorządowych szczebla powiatowego i wojewódzkiego oraz władz państwowych;
 2. wyrażanie opinii i postulatów dotyczących spraw istotnych dla społeczności Radziszowa;
 3. wspieranie imprez o charakterze kulturalno-artystycznym i turystycznym;
 4. prowadzenie działań na rzecz rewaloryzacji dworu w Radziszowie;
 5. włączenie zagadnień związanych z Radziszowem w proces dydaktyczno-wychowawczy miejscowych szkół;
 6. współpracę ze środowiskami kulturotwórczymi;
 7. upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska naturalnego;
 8. prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz pozyskania środków finansowych wyłącznie na cele statutowe.
* * *
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2002r. wpisał Stowarzyszenie "Nasz Radziszów" do swojego rejestru. Tym samym, nowo powstały podmiot uzyskał osobowość prawną.
* * *
W dniu 16 września 2002r. obradowało walne zgromadzenie członków, na posiedzeniu którego wybrano władze stowarzyszenia w następującym składzie:
 
   a. Zarząd Stowarzyszenia "Nasz Radziszów":

    -Przewodniczący Maria Szwabowska
    -Wiceprzewodniczący Janusz Bierówka
    -Wiceprzewodniczący Stefan Wasyl
    -Sekretarz Elżbieta Szypenbejl-Gruca
    -Skarbnik Romuald Michał Piotrowski
    -Członkowie Zarządu:
    Stanisław Pac
    Bogdan Wicher
    Grażyna Wójcik
    Halina Wasyl.

   b. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia "Nasz Radziszów":

    -Przewodniczący Zbigniew Dziewoński
    -Sekretarz Alicja Frajkowska
    -Członek Robert Pająk.

   c. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia "Nasz Radziszów":

    -Przewodniczący ks. Stanisław Kamionka
    -Członkowie Krystyna Sokół-Gujda i Adam Wójcik.

* * *
Wszystkich, którym leży na sercu dobro naszej miejscowości, gorąco zapraszamy w szeregi członków Stowarzyszenia.
Deklaracje w celu zapisu dostępne są u Przewodniczącej Zarządu, tj. Pani Marii Szwabowskiej. Informacje na temat Stowarzyszenia można uzyskać również u wcześniej przedstawionych jego członków. Składową Stowarzyszenia będą sekcje, zajmujące się poszczególnymi zagadnieniami określonymi przez cele statutowe.
Zgodnie z zapisem art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104 z późn. zm.) Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków!

Stowarzyszenie

ul. Szkolna 4
32-052, Radziszów

Nasz rachunek:
Krakowski Bank Spółdzielczy
Oddział Skawina

10 8591 0007 0310
0561 8792 0001

Logowanie